Docenten

ds. Alex Noord (1966) | e-mail
rector

‘Het vormgeven van het studietraject is altijd maatwerk, dus voor alle vragen is men van harte welkom.’

Als rector geeft Alex Noord, samen met docenten, studenten en het college van curatoren, leiding aan de voortgang van het seminarium en geeft hij aanzetten tot (verdere) beleidsontwikkelingen. Hij is het meest betrokken op de Nederlandse kerkgeschiedenis, geïnteresseerd in libertijnen en vrijdenkers. Coornhert (1522-1590) is een ‘oude liefde’ van Noord. Naast zijn werk voor het seminarium is Alex Noord als predikant verbonden aan de doopsgezinde gemeente Haarlem. Tevens doet hij onderzoek naar de appreciatie van het Huis van Oranje onder doopsgezinden.


prof. dr. Fernando Enns (1964)
hoogleraar Vredestheologie en Ethiek & directeur van het
Amsterdam Center for Religion, Peace & Justice Studies
 

Fernando

‘To acknowledge the message of Just Peace as the center and the heart of the Hebrew Bible as well as of the New Testament is to be called to
explicate this truth – in words and in deeds – in communion with others.’

Fernando Enns heeft vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van vrede, verzoening, gerechtigheid en herstelrecht (restauratieve gerechtigheid).
Aan het seminarium doceert hij systematische theologie, oecumenische theologie en ethiek, met in het bijzonder aandacht voor het perspectief van de vredeskerk.
Het onderzoek van zijn leerstoel is gericht op de rol van religie in conflicten in de huidige samenleving.
Klik hier voor het profiel van Fernando Enns op de site van de VU. 
Klik hier voor de publicaties over het jaar 2017-2018


dr. Fulco Y. van Hulst (1973)
Docent Praktische theologie en Ethiek in pastoraal perspectief

‘Hoe vertaal je je theologische uitgangspunten nu naar de dagelijkse praktijk van het werk als predikant in de gemeente?’

Fulco van Hulst doceert homiletiek en liturgiek en het nieuwe vak ‘ethische vragen in pastoraal perspectief’. Zijn onderzoek richt zich onder meer op (medisch)ethische vraagstukken in doperse theologisch perspectief. 
Fulco van Hulst promoveerde in 2019 op een systematisch theologisch onderzoek naar de interpretatie van de kruisdood van Jezus vanuit het perspectief van de vredeskerken, bezien in het licht van de bredere traditie van de Westerse christelijke kerk.
 Naast zijn werkzaamheden voor het Doopsgezind Seminarium is Van Hulst als interim-predikant verbonden aan de Geloofsgemeenschap ‘Het Penninckshuis’ in Deventer.


 dr. Christiane Karrer (1960)
docent Bijbelse Theologie

‘De bijbel begrijpen anno nu. Daarover gaat het vak hermeneutiek van de bijbelse literatuur.’

Christiane Karrer is docent Bijbelse Theologie aan de VU vanwege het Doopsgezind
Seminarium en predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Utrecht. Zij werkte eerder als
docent Oude Testament in München en Kiel (promotie in Kiel).

prof. dr. Chris Doude van Troostwijk
visiting professor vrijzinnige theologie

Theoloog, filosoof en theaterwetenschapper Chris Doude van Troostwijk (1962) is voor drie jaar gastprofessor Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium, daarin ondersteund door Iris Speckmann. Hij werkt in die periode aan een Handlexicon voor vrijzinnig geloven en denken en aan een onderzoek onder de titel “Solidaire onwetendheid – hoe het Geheim vrijzinnigen verbindt”. Naast onderwijs en nascholing aan de VU, organiseert hij studiedagen en reist hij door het land om lezingen te geven in doopsgezinde en vrijzinnige gemeente


dr. Nina Schroeder (1990) 
postdoc onderzoeker en docent

Nina Schroeder is werkzaam als onderzoeker en docent op het gebied van de doopsgezinde geschiedenis aan het Doopsgezind Seminarium en de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Ze is ook coördinator van de minor ‘Peace Theology and Anabaptist Mennonite Traditions’.  In 2018 promoveerde zij op een analyse van de diverse manieren waarop 16de-eeuwse wederdopers, mennonieten, en doopsgezinden werden weergegeven in de beeldende kunst in de Republiek der Verenigde Nederlanden (1581-1795). Als kunsthistorica werkend in het interdisciplinaire veld van Mennonite Studies omvat haar onderzoeksgebied onder andere de culturele betrokkenheid en materieel erfgoed van Nederlandse doopsgezinden in de vroegmoderne tijd. Sinds 2019 heeft ze zitting in het bestuur van de Doopsgezinde Historische Kring en maakt ze deel uit van het coördinatieteam van het ACHHP (Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism) aan de Vrije Universiteit.


prof. dr. Mirjam van Veen (1969)
hoogleraar Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen

Mirjam van Veen bezet de leerstoel Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen aan de Vrije Universiteit. Zij promoveerde op een proefschrift over de polemiek tussen Dirck Volckertsz Coornhert en Johannes Calvijn. De polemiek tussen de radicale reformatie en de ‘mainstream’ reformatie heeft haar daarna nooit meer losgelaten. Momenteel doet zij vooral onderzoek naar religieuze vluchtelingen in de zestiende eeuw en naar de invloed van Sebastian Castellio (een van de eerste pleitbezorgers voor religieuze tolerantie). Daarnaast is zij één van de coördinatoren van het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism: dit centrum stimuleert de bestudering van het unieke religieuze erfgoed dat in Amsterdam wordt bewaard. Een belangrijke poot van dit centrum is uiteraard de bestudering van het rijke dopers erfgoed.
Zie ook www.mirjamvanveen.nl