Open colleges

Open colleges

Vredestheologie

Het Doopsgezind Seminarium organiseert jaarlijks een aantal Open Colleges aan de VU in Amsterdam, meestal in de maand april. Deze colleges sluiten aan bij actuele thema’s die passen bij de doopsgezinde theologie en/of belevingswereld.

Onderwerpen van de afgelopen jaren:

 • 2015 Peace, Trauma and Religion: an inquiry into the relationship between peace, trauma and religion.
 • 2016 Building Peace with Justice. Blessed are those whose hearts are set on a pilgrimage of peace and justice.
 • 2017 People of Faith are never without Hope! Peace, trauma, and religion in the Israel-Palestine conflict.
 • 2018 Peace, trauma and religion in post-Apartheid South-Africa.
 • 2021 Post-colonial approaches to building Just Peace.
 • 2022 ‘Mennonite Innocence’: dealing with violence and guilt in a Peace Church.
 • 2023 Oorlog om grondstoffen en goede methoden voor rechtvaardige vrede.

Vrijzinnige theologie

Elk jaar zijn er in juni Open Colleges Vrijzinnige Theologie. Onderwerpen van de afgelopen jaren:

 • 2019 Geloven in Spreidstand. Theologie opnieuw met François Jullien.
 • 2020 Postmodern Belijden. Aurelius Augustinus voor Vrijzinnigen.
 • 2021 Helen door Breken. Een kleine theologie voor een burn-out cultuur.
 • 2022 Verschil en Verbeelding – Richard Kearney en de Inventieve Theologie.
 • 2023 Vrij Zijn is Beginnen. Denken met Hannah Arendt.

De Open Colleges staan, zoals de naam al zegt, open voor alle belangstellenden. Aankondiging van de colleges vindt plaats onder meer via deze site onder nieuws en agenda.