Weg van de Tora: deel 8

Weg van de Tora: deel 8

In de serie Weg van de Tora geeft Dodo van Uden uitleg bij teksten uit de bijbel. Zij maakt daarbij veel gebruik van klassieke joodse bronnen. Zo probeert zij in haar artikelen bij te dragen aan het terugvinden van de weg naar de oorspronkelijke betekenis van de Tora.

Onlangs is in deze serie deel 8 verschenen. Daarin vindt u toelichtingen bij de Jozefverhalen in Genesis 37–47, bij het boek Jona en het boek Ruth.

Het boekje is een uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Amsterdam.
Een los deel kost € 10, een abonnement op deel 6 t/m 10 kost € 40, over te maken op NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. ADS, Singel 454, 1017AW Amsterdam. Contact: telefoon 020 6230 914; e-mail: info@ads.nl.
Zie ook www.doopsgezinden-jodendom.nl