Vermaningspad 2023

Vermaningspad 2023

De Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS) heeft onlangs de organisatie van het Vermaningspad 2023 op zich genomen. Inmiddels is een werkgroep begonnen de fiets- en autotocht uit te zetten.

De route van 2023 start in Leeuwarden en loopt via de vermaning van de DG Berlikum en de al jaren gesloten vermaning in Oude Bildtzijl naar de vermaningen in Hallum en Stiens. Vandaar gaat de route verder naar de vermaning in Leeuwarden, waar aan het eind van de middag ter afsluiting een vesper wordt gehouden. De FDS hoopt volgend jaar weer vele zusters en broeders te mogen ontmoeten op Hemelvaartsdag, 18 mei 2023.

Verder laat de FDS weten dat ook in 2025 het Vermaningspad in Friesland zal zijn. Dit vanwege het jubileum 500 jaar Anabaptisme en Doperdom. Het was immers in 1525 dat de eerste volwassendoop voor gelovigen plaatsvond in Zürich, Zwitserland. Het Vermaningspad zal zich dan richten op het gebied rond Pingjum en Witmarsum, de geboortegrond van Menno Simons.