Samen delen

Iniatief om meer te delen in Aardenburg. Er is een weggeefkast.

Een nieuw initiatief in Aardenburg

‘Geef wat je over hebt. Neem wat je nodig hebt.’ Dat is het uitgangspunt van SamenDelen, een initiatief van drie kerkgemeenschappen en enkele individuele bewoners in Aardenburg (gemeente Sluis).

In de buitenhal van de doopsgezinde gemeente Aardenburg staat een kast waar mensen die het niet breed hebben houdbare levensmiddelen kunnen ophalen. Vrijwilligers vullen elke dag de inhoud van de kast aan met voedsel in blik of glas, koffie en thee, en huishoudartikelen zoals zeep en wasmiddel.

Wil je producten schenken, dan kun je die deponeren in de daarvoor bedoelde dozen en manden in drie kerken: de rooms-katholieke kerk aan de Weststraat, de protestante kerk in de Sint-Bavostraat en de doopsgezinde kerk aan de Weststraat (nr. 37). Op deze drie locaties vind je ook informatie over hoe SamenDelen werkt.

Initiatiefnemers Maria, Gerda, Janneke en Nico stelden een ‘spelregelbrief’ op met een aantal afspraken. ‘Aan wie geeft vragen we de datum voor uiterste houdbaarheid op de geschonken waren goed te controleren, en geen voedsel te schenken dat snel bederft. Aan wie neemt vragen we alleen te nemen wat nodig is, zodat iedereen aan de beurt kan komen. Er komt een schrift te liggen waarin mensen kunnen aangeven wat ze graag zouden willen hebben. Ook zorgen we ervoor dat het aanbod divers is. Als bijvoorbeeld iemand twaalf blikken soep doneert, zetten we die gedurende een paar dagen in de kast. Achter de schermen creëren we dus een opslagruimte.’

De SamenDelen-vrijwilligers gaan elke dag langs om de inhoud van de kast te controleren.
Om dat goed te laten verlopen, is een beurtrol opgesteld. Het initiatief wordt in de zomer
geëvalueerd om te zien wat werkt en wat niet, zodat indien nodig bijgestuurd kan worden.

In de buitenhal van de doopsgezinde gemeente staat al een paar jaar een andere kast: die is gevuld
met boeken. Ook daar kunnen Aardenburgers nog steeds terecht om een interessant boek te doneren of
mee te nemen. SamenDelen is daarvan het vervolg.