Pinksterboodschap Kerk en Vrede

Pinksterboodschap Kerk en Vrede


Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De vredesboodschap van Jezus gaat wereldwijd rond. Zo begon ooit in Jeruzalem op het joodse Pinksterfeest een Geest van zuster- en broederschap, een Geest van verzoening te waaien.

Met de woorden van een Pinksterlied van Huub Oosterhuis:

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.


Deze Pinkstergeest staat haaks op de oorlogsgeest die nu internationaal de wind mee heeft. Met iedere dode die valt, met iedere raket die vernietiging aanricht, zijn we als Europa verder weg van het door Gorbatsjov gedroomde ‘gemeenschappelijke Europese huis’. De vijandschap groeit met de dag. Het antwoord van West-Europa op de aanvalsoorlog van Rusland is steeds duidelijker een eenzijdig militair antwoord. Het is een oorlog van de totale NAVO geworden, uitgevochten op Oekraïense bodem door Oekraïense en Russische soldaten, met steeds meer westerse adviseurs. De escalatie neemt met de dag toe.

En de kerken? Wat zijn ze stil, oog in oog met de oorlogsstorm die woedt. Paus Franciscus is een authentiek getuige van de vrede van Christus. Hij kiest positie boven en tussen de strijdende partijen, om hen te bewegen tot een staakt het vuren en onderhandelingen. Die positie ligt zwaar onder vuur. Hij moet partij kiezen voor de slachtoffers, zo heet het. Maar dat is een versimpeling. Zoeken naar mogelijkheden om deze vernietigingsoorlog te stoppen, is kiezen voor alle slachtoffers van de oorlog, inclusief de natuur en de toekomstige generaties. Christus de vredestichter mag niet tot oorlogsvorst worden omgevormd; de Geest van Pinksteren mag niet verworden tot een oorlogsgeest.

Kerk en Vrede roept de Nederlandse kerken op om te gaan in het spoor van Christus die vijandige volkeren oproept om vrede te sluiten (Efeze 2: 11-18). Kerk en Vrede roept de Nederlandse kerken op paus Franciscus niet alleen te laten, maar zich aan te sluiten bij zijn roep om vrede. Met de woorden van een Pinksterlied uit Taizé: ‘Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde’.

Kerk en Vrede
Henk Baars (voorzitter)