Haarlem Passieproject: rivieren in de woestijn

Haarlem Passieproject: rivieren in de woestijn

In de 40-dagentijd, de tijd voor Pasen, organiseren Doopsgezind Haarlem en Remonstranten Haarlem een Passieproject. Dit project heeft als thema ‘Ik doe rivieren ontspringen in de woestijn’. De 40-dagentijd loopt dit jaar van 14 februari t/m 30 maart. Op het programma staan onder meer schilderen, meditatie, lezingen, bijbelkring met maaltijd en kerkdiensten.

Het thema komt uit het bijbelboek Jesaja en gaat over een periode van verandering, van ommekeer, van transitie. Die transitie ziet de Jesaja in zijn samenleving, in zijn innerlijk én in het landschap. Alsof wat er gebeurt in zijn volk en in hemzelf zijn beeld vindt in de natuur om hem heen. Die verandert van een woestenij naar een plek van leven, schoonheid en vreugde. Het is een omslag die zich snel voltrekt.

Wie in zichzelf schouwt herkent dat: na een geestelijk dorre periode waarin het leven saai en kleurloos lijkt, vinden we opeens weer inspiratie, als welkome druppels uit de hemel. We hebben weer het gevoel een zinvol en rijk leven te leiden. Alsof er een rivier gaat stromen. Het water uit de rivier is een beeld van je rijke innerlijk. Het is het scheppende creatieve, vitale vermogen én tegelijkertijd van God, de Alomtegenwoordige, die zich niet benoemen laat, zich niet laat inperken en stroomt als een rivier.

Voor meer informatie en het hele programma kijkt u op de website van de doopsgezinden Haarlem.

Website Doopsgezind Haarlem

Klik hier voor meer informatie.