Oecumenelezing 2023

Oecumenelezing 2023

De oecumenelezing wordt dit jaar uitgesproken door Mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk. De lezing wordt gehouden in de Geertekerk te Utrecht op vrijdag 12 mei, aanvang 15:00 uur.

Het thema van de lezing is ‘Gods complot: méér dan polarisatie’. Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes zijn kort. Tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander.

Hoe gaan kerken hiermee om? Is het christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt? Waar gaat het goed, waar gaat het fout? Wat reiken de bronnen van ons geloof in Schrift en traditie ons aan, als bedding voor onze ervaringen?

Na de lezing vindt een panelgesprek plaats o.l.v. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. Panelleden zijn onder anderen Sandra Oosterwold, vicaris bij de Evangelische Broedergemeente Utrecht, Rachelle van Andel, predikant van Vrijburg Amsterdam (VVP), en Ad de Boer, voorzitter van de Regiegroep die de eenwording van NGK en GKv heeft begeleid.

Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling. Meer informatie en aanmelding: https://www.raadvankerken.nl/oecumenelezing/#aanmelding-oecumenelezing