Menno Moment 2e advent: Andres Pacheco Lozano

Menno Moment 2e advent: Andres Pacheco Lozano

Het Tweede Menno Moment is van assistent-professor vredestheologie Andres Pacheco Lozano. Over de omhelzing als symbool van verzoening.

Het Menno Moment is te bekijken op het YouTube-kanaal van de doopsgezinden of via onderstaande link.