Kerk Rotterdam verkocht

Kerk Rotterdam verkocht

Op zondag 28 augustus jl. werd afscheid genomen van het kerkgebouw waar de Doopsgezinde Gemeente Rotterdam sinds 1951 bij elkaar kwam en samen gemeente was. Het gebouw gaat verder als Muziekwerf, een onderdeel van de Stichting Droom en Daad, en zal het komend jaar grondig worden
verbouwd.

Sinds 1709 is er in Rotterdam een vermaning geweest. De oude kerk uit 1775 werd bij het
bombardement van 14 mei 1940 totaal verwoest.