Jubileumjaar doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk

Jubileumjaar doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk

Op 7 mei j.l. vond in de doopsgezinde gemeente Zeerijp-Zijldijk de afsluiting plaats van het jubileumjaar: 250 jaar doopsgezinde vermaning te Zijldijk.

Ds. Saapke van der Meer sprak n.a.v. Korinthe 12:1-11 over de gaven en talenten van ieder. Eén talent kwam specifiek naar voren, namelijk dat van zr. T. Diepenbroek-Bakker. Zij is al meer dan 45 jaar organist van de gemeente. Als blijk van waardering kreeg zij een zilveren ketting met hanger uitgereikt, speciaal voor haar ontworpen. Het is de waterdruppel, ons nieuwe logo, met daarin verwerkt een muzieksleutel.
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.