Het Vrijzinnig Leerhuis

Het Vrijzinnig Leerhuis

Als oppervlakkigheid, opgeblazen actualiteiten, gemakkelijke kritiek en ondoordachte overtuigingen door u niet op prijs gesteld worden, dan is het Vrijzinnig Leerhuis een plaats waar u zich thuis zult voelen. Grote thema’s worden hier op een nieuwe manier – intellectueel, open en vrij van vooroordelen – benaderd.

Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich met vier themaweekenden op vrijzinnig georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij met een open geloofsattitude willen verdiepen en met anderen willen delen. Intellectuele nieuwsgierigheid en onderlinge betrokkenheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Elk thema wordt vanuit verschillende disciplines zoals sociologie, psychologie en filosofie benaderd. Hierbij komen ook film, literatuur, muziek en beeldende kunst aan de orde. Elke bijeenkomst wordt besloten met een eenvoudige viering die in het teken van het thema staat.

Dit seizoen worden de thema’s ‘Hiernamaals’, ‘Het goede leven/levenskunst’, ‘Loslaten’ en ‘Vreemdelingen’ uitgediept. In verband met de onderlinge gedachtewisseling genieten deelnemers die zich verbinden aan het volledige jaarprogramma de voorkeur.

Drie van de weekenden vinden plaats op Mennorode, bij Elspeet. Het vierde op Dopersduin bij Schoorl.

Informatie

Klik hier om de complete flyer te bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vera Kok:

T 020 623 0914
E vrijzinnigleerhuis@ads.nl