DHK: Doopsgezinde Dominees

DHK: Doopsgezinde Dominees

Sinds half januari zijn bio- en bibliografische gegevens betreffende reeds overleden doopsgezinde dominees te raadplegen op de website van de Doopsgezinde Historische Kring. Kijk voor dit project Doopsgezinde Dominees op https://dhkonline.nl/dd/

Informatie over circa 700 dominees, die vanaf eind 18e eeuw de doopsgezinde broederschap hebben gediend, werd in de loop van enkele decennia verzameld door vrijwilligers die de DHK zeer veel dank verschuldigd is. Onder hen zijn ds. Leo Laurense, S. Yoder, B. Lavooij-Janzen, T. Voolstra-Bottema, A. Plak en D. Krijtenburg. Laatstgenoemde, de huidige webmaster van de DHK, groepeerde de informatie, voegde er vele gegevens aan toe en zette alles om in een vorm en een lay-out die past bij de website.

In de loop der tijd zal de toegankelijkheid, de informatie en de lijst met namen verder worden uitgebreid. Opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom via webredactie@dhkonline.nl. Ontbrekende of incorrecte gegevens worden waar mogelijk aangepast.

De DHK blijft haar best doen de doperse geschiedenis levend te houden door publicatie van belangrijke informatie. Ter ondersteuning kunt u te allen tijde lid worden. Zie https://dhkonline.nl