Fonds Zuid-Limburg

Fonds Zuid-Limburg

Het Fonds Doopsgezinde Gemeente in Zuid-Limburg heeft als doel om uit de opbrengsten van het vermogen ondersteuning te verlenen aan de doopsgezinde broederschap in en buiten Nederland, haar instellingen en gemeenten.

Het gaat daarbij om ondersteuning voor kleine, korte projecten. Bijvoorbeeld activiteiten van de gemeente, materiaal voor kringen en/of bijeenkomsten, onderhoud, iets extra’s voor ouderen. Of mogelijk heeft u een zusterband met een doopsgezinde gemeente elders in de wereld, etc.

Gezien de omvang van het fonds is het aangaan van meerjarige projecten, zoals ondersteuning van predikantsplaatsen, niet mogelijk.

Wij willen u in de gelegenheid stellen uw aanvraag in te dienen voor een gift van maximaal € 1.000,- per aanvragende instantie.

Bij het bureau van de ADS (info@ads.nl) kunt u tot 1 mei 2024 uw aanvraag voor een gift indienen. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd bent u verplicht het bedrag van de gift en de naam van de gever Fonds van de Doopsgezinde Gemeente in Zuid Limburg te vermelden in uw periodieke uitgave.

In juni 2024 wordt de verdeling over de aanvragers bekendgemaakt.

De beheerders: G. van Luijken-Groot, S. R. Roosma en R. Boer Iwema