Federatie Gouda viert feest

Federatie Gouda viert feest

Vijftig jaar geleden ontstond Federatie Gouda uit een samenwerking van doopsgezinden, remonstranten en vrijzinnig protestanten in Gouda. Nu, vijftig jaar later, wil de gemeenschap dat op veel verschillende manieren vieren. Cultuur, compassie en christendom staan daarbij centraal.

Met een drietal ‘reliëfdiensten’ maken ze onze achtergronden zichtbaar, de typische kenmerken van vieringen in de remonstrantse, vrijzinnige en doopsgezinde tradities. Bekende Gouwenaars krijgen het woord in een serie Preek van de Leek. Zij geven hun eigen invulling aan het format van een preek. Verder zijn er drie lezingen, met een gesprek over eigentijdse zingevingsvragen.

Het accent van dit jubileumprogramma ligt in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Hoogtepunt is DE DAG op zondag 12 mei. Dan viert de gemeenschap met de eigen gemeente, jong en oud, het verleden, het heden en de toekomst.