Dopers Leerhuis 2023-2024

Dopers Leerhuis 2023-2024

Hoop
In het nieuwe seizoen 2023-2024 is er voor het thema Hoop gekozen. Daarover valt op alle vlakken van het leven wel iets te zeggen. Wij heten hen van harte welkom. De lessen zijn interactief. Opgave vóor 1 september 2023 bij Pieter Post: pbpost1958@gmail.com (vanaf november 2023 overigens emeritus predikant). Graag voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

7 oktober: Hoop door Johannes van der Meer
“Hoop doet leven” luidt het gezegde. “Hoop is verwachting” zegt Van Dale. Maar hoe zit het nou met het bijbelse begrip “hoop”? Welke Hebreeuwse woorden zijn er? Wat is het in het Grieks? In welke context worden de woorden gebruikt? We gaan het ontdekken en daarnaast lezen we met elkaar een aantal bijbelteksten waarin het begrip “hoop” een centrale plek inneemt. Zoals het in het leerhuis gebruikelijk is, leren we van en aan elkaar wat die teksten (kunnen) betekenen en proberen we met gebruik van oude
overgeleverde woorden over wat de Wijzen leerden ons eigen denken te nuanceren en te verdiepen. Hoop ik.

18 november: Pacifist in oorlogstijd door Bram Grandia
De Mennonieten hebben een sterke vredestraditie van Menno Simons tot John Howard Yoder en verder. Dat betekent nog niet dat de Doopsgezinde kerken zomaar vredeskerken zijn. Ook in doopsgezinde kring vindt een levendige, soms heftige discussie plaats. Wat mij betreft mag die doperse vredestraditie wel wat meer uit de schuilhoeken en de schuilkerken komen. Christen-Pacifisme is voor velen -waaronder ook doopsgezinden- een verdachte positie. Het pacifisme is in mijn ogen helaas dakloos geworden. Ik wil op 18 november mijn persoonlijke ontwikkeling schetsen en ingaan op de dilemma’s als het om christen-pacifisme gaat. Ik ben inmiddels ruim 50 jaar lid van de 99 jaar oude christen-pacifistische vredesbeweging Kerk en Vrede. De geloofsbelijdenis Christus is onze Vrede (Efeze 2: 11 .e.v.) is voor mij een leidende tekst en een persoonlijke inspiratie.

20 januari: Geestelijke verzorging voor, tijdens en na een missie door Fred Omvlee
Wat beweegt een predikant om bij de marine te gaan werken? Je gaat toch naar oorlogsgebieden? En loop je dan geen gevaar om zelf slachtoffer van geweld te worden? Een geestelijk verzorger biedt pastorale zorg aan de mannen en vrouwen die ervoor gekozen hebben om het land te dienen. Zij zijn in de eerste plaats mens daarna marinier. Doodsangsten zijn hun niet vreemd. Bovendien is het marinepersoneel vaak lang en ver van huis. Ook dat geeft spanning. Zij kunnen dan terecht bij iemand die volledig tot hun beschikking staat.

10 februari: Is zending meer dan ‘zieltjes winnen?’ door Marijn Vermet
Binnen geloofsgemeenschappen die gekleurd worden door het vrijzinnig protestantisme heeft het begrip zending vaak een negatieve lading gekregen. Maar is dit terecht? Deze ochtend gaan we op zoek naar de zin en betekenis van zending en zendingswerk in deze tijd. Vroeger zonden we zendelingen naar overzeese gebiedsdelen, maar tegenwoordig leeft vaak het idee dat we ons meer bezig moeten houden met onze eigen missie dan met wat ver weg gebeurt. Wat doet deze visie met ons? Wat zijn de verschillende visies achter hedendaags zendingswerk? En hoe gaat de Doopsgezinde Zending daarmee om? In het kort spreken we ook over de interessante geschiedenis van de Doopsgezinde Zending en de Nederlandse Zending Raad.

16 maart: Jong in de jaren ’20 door Nick Everts
Kerken en de nieuwe generaties zijn geen vanzelfsprekende match. Ook voor de Doopsgezinden niet. In bijna alle gemeenten zijn ze in de minderheid of zelfs uit beeld. Je zou bijna denken dat geloof en spiritualiteit geen rol speelt. Maar niets is minder waar! In deze les neem ik jullie mee in de wereld van de jongere generaties; de tieners, twintigers en dertigers. Wie zijn zij, waar liggen hun behoeftes en hoe kunnen we die een plek geven in onze manier van gemeentezijn? Ik identificeer enkele uitdagingen en kansen. Omdat ik zelf ook tot die nieuwe generaties hoor en denk dat zij/wij echt de toekomst hebben, sluiten we af met een creatieve werkvorm rondom de vraag: ‘Hoe kan mijn gemeente meer openstaan voor de nieuwe generaties?’.

Alle lesdagen beginnen om 9:45 met een korte meditatie. Lesgeld is e. 10,- per keer.