Dopers Leerhuis 2022-2023 in Heerenveen

Dopers Leerhuis 2022-2023 in Heerenveen

Op zes zaterdagen van 9:30-12:00 uur, eens per maand.

DatumThema
Zaterdag 8 oktoberDe dominee, de dokter en een niet-natuurlijke dood, door Pieter Post

Zaterdag 5 novemberVreugde om Wet en Bergrede, door Johannes van der Meer
Zaterdag 3 decemberMaria in de kunst, door Gabriël Vriens
Zaterdag 14 januariBijeen om te eten, Avondmaal en seculiere maaltijden, door Iris Speckmann
Zaterdag 18 februari 2023 Vertalen van verdriet, Alex van Ligten over de zelfdoding van zijn zoon Gideon, door Alex van Ligten (maximaal 12 deelnemers). Bij meer aanmeldingen is op zaterdag 4 maart een volgende gelegenheid.
Zaterdag 18 maartEen verlate kennismaking: ‘Mimi’ (17874-1837), de eerste koningin der Nederlanden, door Alpita de Jong

Alle avonden: 19:30-21:30 uur

Dinsdag 13 september De voordracht van de preek
Dinsdag 18 oktoberWijsheidsteksten uit de joodse Talmoed
Woensdag 9 novemberDe boodschap zit in de tekst
Dinsdag 6 decemberHoe sluit ik aan bij wat er speelt?


Praktische informatie:

Opgave voor 1 september 2022. Opgeven per mail.

Kosten: € 10,- per les incl. koffie/thee

Coördinator: Pieter Post, in samenwerking met Johannes van der Meer

Plaats: Menniste Wurkpleats, Kerkstraat 36, 8441 EZ Heerenveen. Parkeergarage is in de Kerkstraat.

Op loopafstand van het NS-station, 15 minuten.

Bijdrage € 8,- per keer