Tweede druk ‘Van Oergraan tot Mennobrood’

Tweede druk ‘Van Oergraan tot Mennobrood’

De eerste druk van het boek Van Oergraan tot Mennobrood was half november uitverkocht. Binnen twee maanden na verschijnen had het boek zijn weg gevonden naar zo’n 700 belangstellenden. Medio december verschijnt daarom de tweede druk van de Nederlandstalige uitgave en komen ook de Engelse en Duitse vertalingen uit. Het boek is mede mogelijk gemaakt door vele doopsgezinde fondsen en gemeenten, enkele andere fondsen en vrijwilligers. Het fonds van de doopsgezinde gemeente in Zuid-Limburg heeft daarbij, uit oogpunt van meer naamsbekendheid, verzocht apart vermeld te worden in ons periodiek, bij deze!

Het interessante verhaal verdiende het vastgelegd te worden, en auteur Klaas Smit en vormgever Pieter van der Zee hebben er een mooie en toegankelijke uitgave van gemaakt. ‘De reacties op het boek zijn positief’, vertelt Menno de Vries. ‘Het is lekker leesbaar en inspireert velen. Het boek vertelt hoe je in de praktijk duurzamer kunt leven en dat spreekt aan, ook internationaal. En het verhaalt tevens het gedachtengoed van ons, Mennonieten.’


Eerste exemplaren

Vrijdag 9 september nam Jannewietske de Vries, burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, het eerste exemplaar van de eerste druk in ontvangst: ‘Dit is één van de prachtige verhalen die onze gemeente rijk is. Een mooi voorbeeld van leven van het land waarop je woont. Produceren en consumeren op één plek moeten we niet alleen dóen, dat verhaal moet de hele wereld over. Ik koop met regelmaat Mennobôle in de molenwinkel en je proeft het verhaal in het brood. Mennobôle verbindt ons met de geschiedenis van de Mennonieten.’

leven van het land waarop je woont

Tijdens de streekmarkt in Witmarsum op 10 september werden de eerste boeken verkocht, en vertegenwoordigers van de fondsen en mevrouw de Molenaar Christa Bruggenkamp in het zonnetje gezet.


Belangstelling uit doopsgezinde gemeenten

In de voorverkoop dit voorjaar bleek dat een aardig aantal gemeenten het boek bestelde. Ook heeft een aantal gemeenten het boek verspreid onder de leden. Dat was mede de reden van de succesvolle verkoop van de eerste druk!

Medio december krijgen alle gemeenten een exemplaar van de tweede druk toegezonden, zodat ze het zelf kunnen zien en lezen en bij een positieve indruk een bestelling kunnen plaatsen.

graan wat boeren in Oekraïne hebben gezaaid

Binnen de kring van een van onze gemeenten ontstond ook het idee om het boek, plus een zakje oergraan van Mevrouw de Molenaar in Witmarsum, op te nemen in het kerstpakket dat medewerkers van de gemeente en enkele anderen ontvangen. Hun voorzitter: ‘Zo verpakt, in het mooie verhaal over de lange historie van het oergraan, komen zij meer te weten over de doopsgezinde achtergrond van dit graan, dat doopsgezinde boeren onder andere in de Oekraïne ooit hebben gezaaid en geoogst. Misschien een idee voor andere gemeenten?’


Het oergraan nu ook naar Oekraïne en Jordanië

Volgend jaar groeit het graan op meerdere plekken in Nederland en in het buitenland, zo ook in Pingjum bij (broeder?) Doeke Odinga. Heel bijzonder is dat in 2023 het oergraan ook weer in Oekraïne zal groeien, waar onlangs 150 kilo naartoe is gestuurd. Jordaniërs testen momenteel of het ook op hun grond wil groeien. Zij zien Turkey Red Wheat als een middel om zelfvoorzienend te worden. Niet alleen gaat het graan zelf opnieuw de wereld over, ook het verhaal. Vele mennonieten uit het buitenland en andere geïnteresseerden komen jaarlijks naar de doopsgezinde kerk, het contourenkerkje en het monument in Witmarsum. Ook het schuilkerkje in Pingjum bezoeken ze dan. We hebben de SDMF (Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland) aangeboden het boek in hun arrangement voor de pelgrims op te nemen.


Vertalingen in het Engels en Duits

Dankzij de gulle gaven uit vooral doperse fondsen bleken Engelse en Duitse vertalingen van het boek mogelijk te zijn.

er zijn zelf een Duitse en Engelse vertaling

Simone Köster heeft de Duitse vertaling gemaakt; broeder Henk Stenvers heeft predikant Joel Driedger uit Stuttgart bereid gevonden deze voor ons te checken. Zuster Rosalie Steinmann van Canadese herkomst en gecertificeerd vertaler, heeft de Engels vertaling op zich genomen. Zuster Lydia Penner heeft die vervolgens gecheckt. Volgens fondsenwerver Jac Konig kunnen pelgrims en toeristen bij een bezoek in Witmarsum en Pingjum het oergraan-boek nu zelf ontvangen . Bovendien kan broeder Henk Stenvers bijna duizend boeken op zijn reizen voor MWC meenemen en verspreiden. De eerste reactie kwam al binnen, van iemand die het boek graag cadeau wilde doen aan een vriend in Canada.

Nog een toevoeging door Menno de Vries: ‘De Amerikaan Edward Hill levert al een tijdlang het graan aan de supermarktketen DLM. We gaan nu ons uiterste best doen om met de Engelstalige versie Amerikanen via DLM mee te laten genieten van dit mooie verhaal.’


Nog niet in uw bezit?

Het boek Van Oergraan tot Mennobrood kost € 10,-. Voor boeken die verstuurd moeten worden, worden tot en met vijf exemplaren verzendkosten in rekening gebracht. Om het bestelproces te stoomlijnen is het plan opgevat ook een online verkoopsite te maken. Het boek is vooralsnog via e-mail verkrijgbaar bij de doopsgezinde gemeente De Lytse Streek dg.delytsestreek@outlook.com , graag met vermelding van aantallen en bezorgadres.