Collecte: Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk

Collecte: Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk

Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.
Deuteronomium 8:3b

De GDB (Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk) biedt de gemeenten materiaal, trainingen en retraites voor bezinning. De GDB gaat er daarbij vanuit dat de bijbel een centrale plaats heeft in een gemeente. De gemeente is immers een gemeenschap waarin Vieren & Dienen & Leren centraal staan.

Retraites
In een retraite wordt de verbinding gezocht met onszelf en de a(A)nder, door middel van de stilte van de natuur en door het klankbord van een metgezel. Soms ervaar je tijdens een retraite hoogte- en dieptepunten van het leven. Tijdens een retraite is er tijd om met al je zintuigen, hart en ziel je te concentreren op de weg waar je je nu bevindt.

Dit voorjaar werden twee retraites gehouden in Dopersduin. Er staat een retraite gepland in Fredeshiem, van 1 tot en met 3 november 2023.

Interesse? Houd de informatie via deze nieuwsbrief en de website van de GDB in de gaten, of meld u als belangstellende aan door een e-mail te sturen naar h.dekkers@doopsgezindezending.nl

Themamap
Verschillende gemeenten gebruiken jaarlijks de themamap. Dit jaar heeft de map als thema ‘Geloven beweegt ons’ (het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe). De map zal vanaf augustus gratis te downloaden zijn via de site van de GDB. Het is daarnaast mogelijk om tegen kostprijs de geprinte versie te bestellen bij de GDB.

Trainingen
In samenwerking met de Doopsgezinde Zending biedt de GDB cursussen aan voor lekenprekers, zowel voor hen die hiermee willen beginnen als opfristrainingen voor hen die al als lekenpreker actief zijn. In samenwerking met het Doopsgezind Seminarium zal op 26 augustus een dag worden georganiseerd over doperse educatie, waar we inventariseren welke educatie door de gemeenten gewenst wordt.

Ondersteuning van vacante gemeenten
De GDB biedt haar diensten aan vacante doopsgezinde gemeenten aan, maar ook aan die doopsgezinde gemeenten waar een part time predikant werkt met een kleine aanstelling en geen tijd heeft voor kringwerk.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 TRIO 0379 7299 62 t.n.v. Stichting GDB Nederland onder vermelding van ‘Collecte GDB 2023’ of op NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, o.v.v. ‘collecte GDB’. Ook kunt u direct doneren door de QR-code hieronder te scannen.

Collecte: Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk

Via de QR-code kunt u gelijk een donatie doen