Collecte: Doopsgezinde Zending

Collecte: Doopsgezinde Zending

‘Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt.’ (1 Timoteüs 4:12, NBV ’21)

In de zomer van 2024 zal een groep jongeren op uitnodiging van de Indonesische doopsgezinde synodes naar Indonesië gaan. Het doel is om de jongere generatie doopsgezinden in Nederland in verbinding te brengen met de Indonesische broederschappen. De Nederlanders waren de grondleggers van de doopsgezinde kerken in Indonesië via de Doopsgezinde Zending. In Indonesië vindt men het belangrijk dit verhaal door te geven aan de jongere generatie. ‘Als je je historie niet kent kun je ook niet groeien’, zo stellen ze. Het gaat om het bouwen van een langdurige relatie met de doopsgezinden in Nederland, waarvan de jongerenreis een onderdeel is. We kunnen van elkaar leren hoe kerk te zijn in de 21e eeuw. In 2023 wordt al gestart met het maken van een gezamenlijk programma met de jongeren in Indonesië. Dat gaat ook over: hoe ben je kerk in Nederland en Indonesië? Tot wat voor gemeente voelen jongeren zich in de toekomst aangetrokken? Hoe zijn we missionair?

Het initiatief voor de uitwisseling is ontstaan in de doopsgezinde gemeente Leeuwarden, maar het is de bedoeling dat jongeren uit verschillende delen van doopsgezind Nederland aan de reis deelnemen.

We zullen u op de hoogte houden via de website van de Doopsgezinde Zending www.doopsgezindezending.nl, via Mondig en de overige doopsgezinde communicatiekanalen.

U kunt uw bijdrage direct overmaken op NL91 TRIO 0338 5200 58 t.n.v. Doopsgezinde Zending onder vermelding van ‘Pinkstercollecte’ of op: NL19 ABNA 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam, inzake ‘Zending’. Mensen waarvan het e-mailadres bekend is bij de ADS hebben op dinsdag 2 mei een persoonlijke mail met een betaallink gekregen via KerkAccept.

Collecte: Doopsgezinde Zending

Scan de QR-code om direct te doneren