viering

Doopdienst Nick Everts
2 apr

Doopdienst Nick Everts

Op zondag 2 april (Palmpasen) zal ds. Nick Everts, regiopredikant Groningen/Drenthe, zijn kinderdoop met een belijdenis en doop laten bekrachtigen. Aan deze dienst in de Vermaning in Groningen werkt ds. Marion Bruggen mee. Jong en oud is welkom!

Viering van de Bergrede
19 mrt

Viering van de Bergrede

Een lunch met klezmermuziek, een filmisch opruiend portret van een rebel, jezelf confronteren met provocerende uitspraken. Waar vindt zoiets plaats?…

man praying
24 feb

Gebedsviering en voorbede voor Oekraïne

Op 24 februari zal het een jaar geleden zijn dat Rusland Oekraïne binnenviel. De Raad van Kerken in Nederland roept…