Sociëteiten en ringen

Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS)
Secretariaat: Reidfjild 55 | 9255 JS  Tytsjerk
www.fds.doopsgezind.nl | info@fds.doopsgezind.nl
Sociëteit van Doopsgezinde Gemeenten in Groningen, Drenthe en Oost -Friesland (GDS)
Secretariaat: Oude Riet 38 | 9746 PL Groningen
www.gds.doopsgezind.nl | info@gds.doopsgezind.nl
Ring Midden -Nederland
Secretariaat: 035-6831244 | t.heida4@upcmail.nl
Ring Zuidwest Nederland
https://ringzuidwest.doopsgezind.nl/
Secretariaat: C.M. (Kees) Koomen| 018 6610057 | secretaris@ringzuidwest.doopsgezind.nl
Ring Zwolle
Secretariaat: Rendierveld 30 | 8017 MG Zwolle | 038-4657454 | thecla.barneveld@home.nl