assorted books in shallow focus photography

Overzicht onderwerpen nascholing

C.J.M. Borgers (Carla) |Twente 
Studieverlof 2016-2018 Masterstudie Peace Trauma & Religion | lees verslag 

C.H. Cornelissen (Carolien) | Alkmaar
Diverse onderwerpen, studieverlof 2014 | lees verslag

A.A. Rijken (Tom) | Amsterdam

studieverlof 2018 ‘Vrijzinnigheid’ | Lees verslag

studieverlof 2017 ‘Vrijzinnigheid’ | lees verslag

studieverlof 2013 ‘Emanuel Levinas’ | lees verslag

H. Leegte (Henk) | Amsterdam
KPV-opleiding te Nijmegen met klinische stage in AMC studieverlof jan-mei 2013

P.F. Thimm (Paul) | Arnhem
nascholing cursus ‘Familiesystemen en emotionele processen in gemeenten’ en ‘Transformatie van conflicten in de kerk’ (totaal 14 dagdelen)

N.J. Cuperus (Han) | Rotterdam
nascholing 2010 Cursus ‘Spreken is zilver – preken is goud’ van PThU Kampen ism het Doopsgezind Seminarium (20 dagdelen) | Lees verslag

J.H. Kikkert (Jacob) | Groningen/GDS

studieverlof 2016 ‘Verslag van een beknopte verkenning van het veranderende kerkelijk landschap | lees verslag

nascholing 2010 Cursus ‘Leidinggeven aan een levend lichaam’ van PThU Kampen ism het Doopsgezind Seminarium (20 dagdelen)

A. Veurman-Klaren (Annebouk) | Stiens en Hallum
studieverlof 2010 ‘Liturgie – Iona en doperse’ – stage op Iona en lezen volgens boekenlijst Seminarie (130 dagdelen)

A. Rekker-v.d. Werff (Annie) | Damwoude
studieverlof 2013 ‘Veranderende positie predikant’ | Lees verslag
studieverlof 2012 ‘Overheid en Gemeente / Spijswetten’ | Lees verslag
studieverlof 2010 ‘De opstanding van Jezus en het hiernamaals in Dopers perspectief’ – boekenlijst via F. Stark, docent praktische theologie Doopsgezind Seminarium (20 dagdelen)  | Lees verslag

A. J. Noord (Alex) | Utrecht
studieverlof 2010 diverse colleges theologie aan de VU en literatuurstudie (130 dagdelen)

K. Roosma-de Vries (Korneel) | Holwerd Blija Ternaard
nascholing 2010 Voorbereiding optreden Anna Zernike volgens boekenlijst van F. Stark, docent praktische theologie (130 dagdelen) 

L. Penner (Lydia) | Den Haag
studieverlof 2009-2010 ‘Macht en geweld’ (totaal 130 dagdelen) Vervolg op proponentsscriptie ‘Verhouding kerk en staat bij de dopers in vergelijking met Hugo de Groot’

M.C. Eberwijn-Verveld (Margreet) | Rotterdam
nascholing 2008 Cursus ‘De kunst van het voorgaan’ door de stichting ‘De 7de Hemel’ (10 dagdelen)