Mondig op Zondag workshop: De Grote Ommekeer

Mondig op Zondag workshop: De Grote Ommekeer

Ieder jaar worden er klimaatrecords gebroken, de biodiversiteit daalt in snel tempo, de maatschappij sleept zich van crisis naar crisis en de democratie staat onder druk. We leven in tijden van grote onzekerheid en chaos. Maar in plaats van dit lijdzaam te ondergaan, zien anderen dit als een grote kans voor transformatie van ons leef- en politiek-economische systeem. Filosoof en activist Joanna Macy noemt het De Grote Omwenteling.

Maar als je hieraan mee wilt doen en verantwoordelijkheid wilt tonen, waar begin je dan en waar eindig je?

Ik ben actief bij de Grootouders voor het Klimaat en vertel in deze workshop iets over het scala aan activiteiten, landelijk en in lokale groepen. Het is maar wat jou het beste ligt: een eigen duurzame leefwijze uitdragen, klimaatgesprekken met anderen voeren, of meedoen aan demonstraties om de politiek te beïnvloeden. En daarbij zijn soms ook successen te vieren.

Opvallend is dat in literatuur over de duurzaamheidstransitie de rol van religie ontbreekt. Ik ben van mening dat een verticale dimensie essentieel is. Het gaat niet alleen om verbinding met de aarde onder ons, maar ook om verbinding met een (hogere) bron die richting geeft en hoop biedt. De socioloog Hartmut Rosa geeft aan dat een ‘gezonde’ democratie niet zonder religie kan, en legt uit waarom. Kortom, genoeg stof om het tijdens deze workshop over te hebben!

Workshopleider: Jan Joost Kessler