Nieuwe website

Nieuwe website

De nieuwe website is online! Maar nu begint het pas. Afgelopen maanden hebben verschillende gemeenten en instanties zich bij ons gemeld aangaande de eventuele overstap naar de nieuwe website. Het gaat dan om een pakket dat ook een eigen logo in de nieuwe huisstijl omvat en eventuele andere toepassingen. Vanaf nu kunnen gemeenten goed bekijken hoe een eventuele eigen website eruit zou kunnen zien. De deelnemers aan de bijeenkomsten in april en mei in Amsterdam en Heerenveen hebben dat al kunnen zien.

Gemeenten kunnen zich nog steeds melden bij de ADS om mee te draaien in het nieuwe systeem. Dat gaat niet automatisch. Dit heeft vooral te maken met de vrijheid van iedere gemeente om te kiezen voor een website via het nieuwe systeem. In eerste instantie verandert er voor gemeenten niets aan de huidige dienstverlening. Er is via de nieuwe website (en ook nu al) een helpdesk die verbonden is met de ICT-afdeling van de ADS, en vervolgens doorgelinkt is met de helpdesk van Internetbureau MAX, die de website heeft ontwikkeld.

Op 1 oktober en 8 oktober zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe website, inclusief technische uitleg. Wilt u daarbij zijn? Geef u dan op via dit formulier.

Belangrijk voor nu:

  • Bent u een gemeente, instelling of organisatie en wilt u gebruikmaken van de nieuwe websiteservice? Meld u zich dan aan via communicatie@ads.nl.
  • Vanaf de eerste week van september zullen de eerste nieuwe (gemeente)websites ontwikkeld worden. Dat gaat zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig. Wilt u op de lijst komen te staan, meld u zich dan aan via communicatie@ads.nl.
  • Zijn er vragen over huisstijl en/of website, bijvoorbeeld hoe deze te verkrijgen zijn, of heeft u andere vragen? Via communicatie@ads.nl zijn we bereikbaar.
  • Schrijf in uw agenda de data van de bijeenkomsten over de nieuwe website (inclusief technische uitleg, in aanwezigheid van Internetbureau MAX en de ICT-afdeling van de ADS):
    op 1 oktober in de vermaning van Heerenveen en 8 oktober in de Singelkerk van Amsterdam. U kunt zich opgeven via dit formulier

Kalle Brüsewitz, coördinator communicatie ADS