Werken aan vrede – bij alle geweld

29 oktober 2023
14:30 - 16:30
Conferentie
Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Thema: Vrede
Werken aan vrede – bij alle geweld

Op 29 oktober aanstaande, 40 jaar na de grote kernwapendemonstratie in Den Haag, organiseren drie
vredesorganisaties een gesprek over de oorlog in Oekraïne en de rol van de vredesbeweging.
40 jaar geleden leefde er een breed gedragen overtuiging dat massavernietigingswapens geen vrede
brengen en de spanningen in de wereld slechts verhogen. Er werden verdragen voor
wapenvermindering gesloten.

De bewapening ging echter door en bereikte ongekende hoogten. Die wapens brachten geen vrede.
Er werden nieuwe vijanden gevonden en gecreëerd, oude werden in ere hersteld. Wapenindustrie en
wapenhandel bloeien als nooit tevoren.

Vandaag overheerst in het politieke debat en in de media de roep om steeds meer en steeds
krachtiger wapens. Niet alleen als reactie op de agressie van Rusland ten aanzien van Oekraïne, maar
ook als vanzelfsprekend antwoord op andere geopolitieke kwesties. Voor kritische vragen is geen
ruimte, laat staan voor afwijkende meningen. Toch raakt de vrede steeds verder weg, vallen er
steeds meer doden en gewonden en neemt daardoor het aantal getraumatiseerde mannen, vrouwen
en kinderen toe. De vernietiging is enorm. En zo wordt het iedere dag moeilijker om tot vrede te
komen. Terwijl we op enig moment in Europa en in de wereld toch samen verder zullen moeten. Ook
om de problemen aan te pakken waar de wereld voor staat: honger, armoede, onrecht,
klimaatverandering en milieuaantasting.

Wie vrede wil, moet een vredesbeleid voeren. Dus niet meer wapens en hogere militaire uitgaven,
maar de-escalatie, diplomatie, afschaffing van kernwapens en een streng wapenexportbeleid. Zie
daarvoor ook de flyer ‘Kies voor vredesbeleid’ die Stop Wapenhandel en Kerk en Vrede met het oog op
de verkiezingen verspreiden.

Graag opgave via secretariaat@kerkenvrede.nl