Veiligheid opnieuw doordenken

14 september 2024
10:00 - 16:00
Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort
Veiligheid opnieuw doordenken

In een wereld die wordt geteisterd door oorlogen, en waar gesprekken hierover worden gedomineerd door het militaire narratief, vindt Samen Veilig dat er grote behoefte is aan een hoopvol perspectief op een alternatief veiligheidsbeleid. Daarom organiseert de Werkgroep Inclusieve Veiligheid tijdens de Vredesweek 2024 een bijeenkomst in Amersfoort waar het projectdocument Veiligheid opnieuw doordenken zal worden gepresenteerd.

Geïnteresseerden die zich aanmelden ontvangen in de loop van augustus/begin september meer informatie over het programma van de dag. Die zal in grote lijnen bestaan uit de presentatie van het document, paneldiscussie en uitwisseling in kleine groepen.

Wil je op 14 september ook meedenken over dit nieuwe perspectief, meld je dan aan via info@samenveilig.earth