Studiedag/werkdag quakers – doopsgezinden

7 oktober 2023
10:30 - 16:30
studiedag
Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort
Studiedag/werkdag quakers – doopsgezinden

‘Van machteloosheid naar actieve hoop’


Een studiedag/werkdag in Amersfoort over onze relatie met de aarde. Klimaatverandering is een omvangrijk probleem en lijkt veel te groot voor een enkeling. De veranderingen zijn overduidelijk en desondanks gaan mensen door op de ingeslagen en heilloze weg.

  • Heeft het dan wel zin om je ertegen te verzetten?
  • Protest is toch aan dovemansoren gericht!
  • Je blijft toch alleen maar zitten met een gevoel van machteloosheid?

Of toch niet?
Daarom is er op zaterdag 7 oktober een studiedag/werkdag in de Johanneskerk in Amersfoort. Tijdens deze dag willen we met elkaar nadenken over onze relatie met de wereld om ons heen. Een relatie die onder druk staat. Een relatie waarin een gevoel van machteloosheid een grote rol speelt.

Hoe ga je daar in Godsnaam mee om?

Wat is ‘actieve hoop’ en wie is Joanna Macy?
Tijdens de dag wordt vooral geput uit het werk van Joanna Macy, zoals dat is verwoord in het boek Actieve hoop. Joanna Macy is eco-filosofe en een belangrijke stem in de bewegingen voor vrede, gerechtigheid en milieu. Zij verweeft haar wetenschappelijk werk met vijf decennia activisme.

Zij zegt onder meer:
‘De omvang van de uitdagingen waar we als mensheid mee geconfronteerd worden is voor velen moeilijk te bevatten. Actieve hoop laat zien hoe we te midden van een wereldwijde noodsituatie de moed en de kracht kunnen verzamelen om met deze crisis om te gaan.’

In het boek Actieve hoop roept Macy op gevoelens die het klimaatprobleem oproept niet te verdringen: ‘accepteer gevoeld verdriet’, ‘laat boosheid toe’ en ‘omarm de verwarring’. Dat soort momenten kunnen volgens haar het begin zijn van een grote transformatie. De grote ommekeer, zoals zij dit noemt.

Praktische informatie:
Wanneer: zaterdag 7 oktober 2023 van 10.30 – 16.30 uur
Wat: werkdag met als thema: ‘Van machteloosheid naar actieve hoop’
Waar: Johanneskerk in Amersfoort

Neem zelf brood mee, wij zorgen voor koffie, thee, soep, melk, vruchtensap etc.

Opgeven bij Gerrit Jan Romeijn: secretariaat@dgwereldwerk.nl

De voorbereidingsgroep Quakers en Doopsgezind WereldWerk, bestaande uit Erik Dries, Kees Nieuwerth, Maarten van der Werf, Marlies Tjallingii, Waldemar Epp en Gerrit Jan Romeijn.