Promotie emeritus predikant Herman Heijn

21 september 2023
11:45
seminarium
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Promotie emeritus predikant Herman Heijn

Herman Simon Jan Heijn integreert het sublieme in de theologie. Zijn dissertatie is een onderzoek daarnaar. Het sublieme kan een door en door gecommercialiseerde samenleving humaniseren. Het doorbreekt patronen waarbij mensen als productiekrachten worden geïnstrumentaliseerd en als consumenten worden opgehemeld. Het sublieme blijkt ‘undercover’ aanwezig bij theologen, filosofen, kunstenaars en economen. Heijns synthese werpt een nieuw licht op de relatie tussen geloofsgemeenschappen en de samenleving.

God Undercover brengt een cultureel-maatschappelijk gesprek op gang door het fenomeen van het sublieme. Het sublieme is voor het eerst onder noemer gebracht door de Griek Longinus, tijdgenoot van Jezus, en heeft daarna steeds een rol gespeeld in het westerse denken. Het sublieme is fascinerend en verwarrend en kan nieuw perspectief of inzicht verschaffen. Het maakt kunst tot Kunst, en tekent verzet aan bij kitsch, ‘McDonaldization’ en ‘Disneyization’. 

De promotie is te volgen via het YouTube-kanaal van de VU.

Beeld: Herman Heijn