Kloostertocht met Tsjerkepaad

26 augustus 2023
10:00
Fietstocht
Doopsgezinde kerk, Skilwyk 29, Bolsward
Kloostertocht met Tsjerkepaad

Op 26 augustus is het jaarlijkse Kleasterrûntsje van Tsjerkepaad, dit jaar vanuit Bolsward. U kunt kiezen uit een wandeltocht langs onder meer het nieuwe kloostermonument bij Hartwert, of een fietstocht die u onder meer naar Witmarsum en Pingjum voert. Aanmelden vóór 23 augustus.

De dag begint in de doopsgezinde kerk in Bolsward. U kunt gratis parkeren op het Peter van Thaborplein naast de Poiesz. Bij binnenkomst tussen 9.30 en 10.00 uur betaalt u de kosten voor deze dag: € 10,-. Graag uw eigen lunchpakket meebrengen.

Om 10.00 uur begint een korte viering o.l.v. Gerrit Groeneveld. Lieuwe Westra vertelt over de wandeltocht langs het voormalige Oldeclooster, Herke Giliam over de fietstocht naar het voormalige klooster Vinea Domini.

Daarna gaan de groepen uit elkaar. Zowel de wandel-  als de fietstocht beginnen om 10.30 uur.

Wandeltocht
De route voert langs de boerderij waar Titus Brandsma is opgegroeid. Vervolgens maken we een rondje om de voormalige kloostergronden, o.a. langs het nieuwe monument bij Hartwerd. Onderweg vertelt Lieuwe Westra bijzonderheden over het voormalige klooster en is er tijd voor gesprek, stilte en bezinning. De deelnemers krijgen de brochure It Aldekleaster by Hartwert met informatie over het klooster en de wandelroute. In het dorpshuis in Hartwerd gebruiken we de lunch (eigen lunchpakket meenemen) en wordt gezorgd voor soep, melk en karnemelk. Het vervolg van de wandeltocht voert naar Bolsward waar een bezoek wordt gebracht aan de Broerekerk en de Martinikerk. De nazit is rond 15:00 uur in de doopsgezinde kerk, waar ook de fietsers terugkomen.

Fietstocht
De route gaat langs de kerk van Schettens (daar is een rondleiding) en via Witmarsum naar de Victoriuskerk in Pingjum. Onderweg vertelt Herke Giliam over het Mennobrood en is er gelegenheid voor ontmoeting, stilte en bezinning. De lunchpauze is in de Victoriuskerk in Pingjum (eigen lunchpakket meenemen), waar wordt gezorgd voor soep, melk en karnemelk. De fietstocht wordt vervolgd naar de plaats waar het klooster Vinea Domini heeft gestaan. Via Arum en Burgwerd gaan de fietsers terug naar Bolsward, waar ze zich bij de wandelaars voegen in de doopsgezinde kerk voor de nazit, rond 15.00 uur. Bij voldoende tijd kunnen de kerken in Arum, en Burgwerd (of Hichtum) worden bezocht die deze middag open zijn.

Opgave tot 23 augustus bij ds. Gerrit Groeneveld: g.s.groeneveld@ziggo.nl met vermelding van wandeltocht of fietstocht.