Herdenkingsdienst slavernijverleden: ‘Vol hoop op weg’

29 juni 2024
18:00
Huis van de Bron, Dudok-Erf 30, Dordrecht
Herdenkingsdienst slavernijverleden: ‘Vol hoop op weg’

Op 29 juni organiseert de Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden samen met en onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland een herdenkingsdienst in verband met de afschaffing van de slavernij. De dienst vindt plaats in Huis van de Bron in Dordrecht om 18.00 uur, het thema is ‘Vol hoop op weg’.

Heilzame Verwerking Slavernijverleden

De Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’, afgekort tot Stichting HVSv, heeft als doel het slavernijverleden van Nederland en in het bijzonder dat van kerken aan de orde stellen. Dit om vervolgens met elkaar te werken aan bewustwording, erkenning, dialoog, verwerking en verzoening.

Tot nu

De stichting is in 2019 begonnen als werkgroep vanuit de Evangelisch Lutherse Gemeente van Amsterdam, in samenwerking met de Evangelische Broedergemeente Amsterdam en het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en -erfenis). De afgelopen jaren werden diverse activiteiten georganiseerd, vaak samen met anderen. De meest in het oog springende zijn:

  • Het symposium Heilzame Verwerking Slavernijverleden in 2019
  • Een essaywedstrijd over het slavernijverleden van kerken
  • Een reizende tentoonstelling over kerk en slavernijverleden ter bevordering van dialoog
  • Publicatie van het boek Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden voor ‘wit’ en ’zwart’
  • Dialoogavonden en workshops op symposia en andere bijeenkomsten
  • Herdenkingsdienst in 2023 in samenwerking met de Raad van Kerken

Naast vertegenwoordigers van de al genoemde organisaties zijn ook leden van de Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlandse Gereformeerde Kerken actief binnen de stichting.

2024

De Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’ heeft samenwerkingsverbanden afgesloten met diverse organisaties. Hieronder zijn de Protestantse Theologische Universiteit, de Raad van Kerken, de Diaconie van de Evangelisch Lutherse Gemeente van Amsterdam, het NiNsee en SKIN (Samen Kerk In Nederland).

In 2024 is in de 40-dagenperiode een webinarreeks georganiseerd over het slavernijverleden van kerken en de doorwerking daarvan naar het heden. Deze reeks kan nog via de site van de stichting worden gevolgd.

De reizende tentoonstelling is geactualiseerd. Deze tentoonstelling reist door het land en is in kerken te zien, waarbij de nadruk ligt op het geven van informatie en het starten van dialoog over de betrokkenheid van kerken bij het slavernijverleden van ons land.

Andere activiteiten, zoals een nieuw symposium en enkele bijeenkomsten rond de expositie deze zomer in het Catharijneconvent ‘Christendom & Slavernij’, zijn in voorbereiding.

Opgeven voor de herdenkingsdienst in Dordrecht kan via info@hvsv-slavernijverwerking.nl