WereldWerkfestival: Vrede kun je leren!

26 t/m 27 jan 2024
17:00 - 17:30
Festival
Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl
WereldWerkfestival: Vrede kun je leren!

Vrede kun je leren! Wees welkom op het Doopsgezind WereldWerkfestival en de Nieuwjaarsbijeenkomst op 27 januari 2024, of blijf gezellig het hele weekend.

Er zijn verschillende perspectieven van waaruit we het thema kunnen benaderen en voor één daarvan wil ik, Waldemar Epp, een aanzet geven.

De visioenen van de bijbelse profeten zoals Jesaja (2,4), Micha (4,3) of Sefanja (3,13) vertellen over een tijd die zal aanbreken en dat dan alles anders zal zijn.

Er zal een nieuwe samenleving ontstaan die bereid is het gereedschap dat gebruikt wordt om elkaar te doden en de wapens die gebruikt worden om tegen elkaar te strijden, niet meer voor vernietiging in te zetten. De mensen zullen de wapens omsmeden en er iets anders van maken. Er zal gereedschap ontstaan dat opbouwend gebruikt kan worden. En de oorlog zal niet meer worden geleerd. Er zal niet meer worden geleerd hoe je tegen een ander moet strijden en vechten.

Dat is de eerste stap: de oorlog niet meer leren. Maar dan nu de tweede stap, namelijk vrede leren. Kun je vrede leren? Het antwoord zou ‘ja!’ moeten zijn. Vrede kun je leren. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en geweld.

Vrede heeft te maken met vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid en met verzoening en vergeving. En daarvoor verwijs ik naar de Bergrede (Mattheus 5:7-9). Hierin staat de aansporing om barmhartig te zijn, een zuiver hart te hebben en vrede te stichten.

Nadat de oorlog niet meer wordt geleerd, is het vervolgens aan de mensen om te leren wat het betekent om met elkaar samen te leven. En dan kunnen we soms niet anders dan barmhartig te zijn en ons met de ander verzoenen. Om dan vanuit de diepte van ons hart te kunnen zeggen dat we samen verder willen gaan, met elkaar een samenleving vormen.

Elkaar als gelijken aanvaarden en zo vredestichten. Vredestichten betekent vrijheid voor iedereen, gelijkheid voor iedereen en gerechtigheid voor iedereen. En dat kunnen we leren. Conclusie: ‘Vrede kun je leren’.

Je bent al vanaf vrijdagmiddag 26 januari 17:00 uur welkom in Dopersduin en je kunt tot en met zondag blijven. Voor kinderen en jongeren is er een speciaal programma.

Programma 27 januari

10.30 uur: Inloop, koffie/thee

10.30 uur: Opening door de voorzitter van Doopgsgezind WereldWerk: Waldemar Epp

10.40 uur: Wie zijn Doopsgezind WereldWerk: onze bestuursleden en werkgroepleden

10.45 uur: Upcycle challenge: van oud papier vredesduiven vouwen, met Iris Douma

11.00 uur: Workshop 1: Tent of Nations: we weigeren vijanden te zijn, met Yvonne Ulrich

Workshop 2: Geweldloze communicatie oefenen, met Adriënne van den Berg

Workshop 3: Vredesspel, met Coot Winkler Prins

Workshop 4: Verzoeningswerk Oekraïners en Russen (in het Engels), met Andrea Shalay

Workshop 5: Speciaal voor kinderen van 4-12, met Judith Chirangi

Workshop 6: Speciaal voor jongeren van 12-18, met Evelien Mager

12.15 uur: Een wereld waarin iedereen zijn talent gebruikt om actie te ondernemen om een vreedzamere, inclusievere en duurzamere wereld te creëren – door Dorothee Meijer van Masterpeace. Masterpeace is een wereldwijd netwerk van NGO’s, sociale ondernemingen, partnerorganisaties, actieve burgers en kunstenaars die lokaal het verschil maken: op school, op straat en in gemeenschappen.

13.00 uur: Lunch

14.00 uur: Workshop 1: Tent of Nations: we weigeren vijanden te zijn, met Yvonne Ulrich

Workshop 2: Geweldloze communicatie oefenen, met Adriënne van den Berg

Workshop 3: Vredesspel, met Coot Winkler Prins

Workshop 4: Verzoeningswerk Oekraïners en Russen (in het Engels), met Andrea Shalay

Workshop 5: Speciaal voor kinderen van 4-12, met Judith Chirangi

Workshop 6: Speciaal voor jongeren van 12-18, met Evelien Mager

15.15 uur: Koffie/thee

15.45 uur: Ademhalen voor vrede, met Marja Chirangi

16.15 uur: Reizen met Menno’s Global Village

16.45 uur: Nieuwjaarshapjes en -drankjes

17.15 uur: Afsluiting door Waldemar Epp

Voor 0-4 jarigen is er oppas (graag aangeven als dit gewenst is).

18.00 uur: Samen eten: voor wie wil, en na aanmelding

20.00 uur: Filmavond

Vrijdagavond 26 januari: voor wie wil en na aanmelding

17.00 uur: Aankomst

18.00 uur: Samen eten

Zondagochtend 28 januari: voor wie wil en na aanmelding

10.30 uur: Viering door Coot Winkler Prins

11.30 uur: Koffie/thee

12.30 uur: Lunch

Je kunt je aanmelden via de mail: wereldwerkfestival@gmail.com tot 17 januari 2024.

De kosten voor het festival zijn € 15,-. Er is de mogelijkheid om een warme maaltijd mee te boeken op zaterdag voor slechts €13,50 (graag bij aanmelding aangeven).

De kosten mogen nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan ons WereldWerkfestival. Zijn ze dat wel? Neem dan contact op met Marijke Haisma 06 2082 8223.