De Vrijzinnige Lezing

15 maart 2024
20:00
Lezing
Geertekerk, Utrecht
De Vrijzinnige Lezing

Poëtische theologie als toekomst voor de theologie. Dat is het onderwerp van De Vrijzinnige Lezing 2024 met Jayne Svenungsson.

Poëtische theologie is essentieel voor de doordenking en vernieuwing van de liberale theologie. Deze stelling zal de gerenommeerde Zweedse theologe uitwerken in De Vrijzinnige Lezing 2024 die zij uitspreekt op vrijdag 15 maart in de Geertekerk te Utrecht.

Svenungsson is professor systematische theologie aan de universiteit van Lund (Zweden) met als zwaartepunt godsdienstfilosofie.

In haar lezing zal Svenungsson ingaan op wat zij omschrijft als een ‘verloren radicaliteit’ in de vroege protestantse theologie. Ze zal zich in het bijzonder richten op het 18e-eeuwse milieu van Halle, waar een filosofische interesse in de esthetiek op een fascinerende manier samensmolt met het piëtisme. Dat is een ontwikkeling die nog steeds doorklinkt in de romantische theologie van de jonge Friedrich Schleiermacher. Een herneming van deze radicale impuls – die nauw verbonden is met het concept van ervaring – is essentieel voor de doordenking en vernieuwing van de liberale theologische erfenis voor vandaag. Op basis van zowel esthetische als fenomenologische bronnen zal Svenungsson een poëtische theologie voorstellen als kritische weg voor een toekomstige protestantse theologie.

De Vrijzinnige Lezing wil vernieuwende theologie onder de aandacht brengen en daarmee stem geven aan (post)moderne vrijzinnigheid en bijdragen aan hedendaags geloven. Dat doet zij door jaarlijks het woord te geven aan een vooraanstaand theoloog. In 2023 sprak Willem B. Drees de lezing uit. In voorgaande jaren waren dat onder anderen Hans Alma, Frits de Lange en de Amerikaanse theologe Catherine Keller.