Vluchtelingenwake in Amersfoort

Vluchtelingenwake in Amersfoort

Komend weekend, 17-18 juni, is de veertiende Nacht van de Vluchteling, ter afsluiting van de Week van de Vluchteling die vandaag begint. In dat weekend lopen 5500 deelnemers in tien steden om aandacht te vragen voor mensen op de vlucht en zoveel mogelijk geld op te halen voor acute noodhulp wereldwijd.

In de Johanneskerk in Amersfoort wordt komend weekend een etmaal lang een wake voor vluchtelingen gehouden. Dat is gelukt dankzij de samenwerking van verschillende kerken in Amersfoort, zoals ook de Johanneskerk een samenwerkingsverband is van Vrijzinnigen Nederland, remonstranten en doopsgezinden.

Predikant Alke Liebich werkte in 2020 drie maanden in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Daar zag ze met eigen ogen hoe hartverscheurend de situatie soms is. ‘Ik zag al die mensen op zoek naar een beter leven, maar ik zag ook zoveel mensen niet. Mensen die het niet halen. Ik zag mensen die mensen miste en ik zag mensen die al dagen niks te eten hadden gehad.’

Ik zag de wanhoop van de mensen

In de Johanneskerk in Amersfoort is veel aandacht voor nieuwkomers in het algemeen, en vluchtelingen in het bijzonder. ‘Het is echt een belangrijk thema in de gemeente. We waren jaren geleden betrokken bij het kerkasiel in Den Haag en maakten daar de wake voor vluchtelingen mee. Dat wilde ik in Amersfoort ook, en de kerkenraad (vrijzinnigen, remonstranten en doopsgezinden samen) was gelijk enthousiast. We hebben samenwerking gezocht met andere kerken en dat leverde genoeg bemensing op om de wake te kunnen organiseren.’

Voor iedereen die het niet haalt en voor iedereen die op weg is naar beter

‘Ook in Amersfoort wordt de Nacht van de Vluchteling gelopen, en wij willen daar op aansluiten. Maar vooral willen we stilstaan bij al die mensen die het niet halen en sneuvelen – ergens tussen ellende en hoop. De hele nacht lezen we namen op en branden een kaars. We willen vooral present zijn. De kerk is gedurende een etmaal open en iedereen die wil en kan mag langskomen om te luisteren, stil te zijn of in gesprek te gaan. Opdat we er mogen en kunnen zijn, voor iedereen die het nooit haalt en voor iedereen op weg naar beter.’

De vluchtelingenwake is van zaterdag 17 juni 12:00 tot zondag 18 juni 12:00 in de Johanneskerk in Amersfoort. U bent welkom.

Tekst: Kalle Brüsewitz
Beeld: nachtvandevluchteling.nl