Pacifisme ≠ passivisme

Pacifisme ≠ passivisme

Nederland stuurt wapens, helmen, voertuigen en meer naar Oekraïne. Ze doet dit om de Oekraïners te ondersteunen die de invasie van Poetin tegen willen houden. Ook die munitie en raketten zullen ergens neerkomen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen daar doden bij vallen. Jonge Russische jongens wellicht, die met propaganda en dwang naar Oekraïne zijn gestuurd, voor… ja voor wat eigenlijk? 

Welbewust gestart door Poetin en welbewust niet voorkomen door de EU en de NAVO

We weten het niet, want de Russische kanalen die deze boodschap uitzenden zijn in Europa geblokkeerd. Net als het weren van de Russische gehandicapte atleten bij de Paralympische Spelen in China of het niet toestaan dat individuele (Wit)Russen meedoen aan de Nijmeegse vierdaagse, zie ik niet in hoe dat een oplossing van dit conflict dichterbij brengt. Maar één ding weet ik zeker: geweld leidt enkel tot meer geweld. Deze oorlog is welbewust gestart door Poetin. En welbewust niet voorkomen door de EU en de NAVO. 

Oorlog, hoe ingewikkeld de situatie ook is op dit moment, is altijd te voorkomen. Een echte investering in vrede vraagt vertrouwen. Vanaf de jaarwisseling werden we vooral vanuit de VS gewaarschuwd dat een aanval op Oekraïne een kwestie van tijd was, dat Rusland onredelijke eisen had en er niet met Poetin te praten viel. Wat daar van waar is, is lastig te bepalen. Open besprekingen hebben immers niet plaatsgevonden. Daarmee heeft de NAVO vooral Oekraïne, maar ook de Russische bevolking geen andere uitweg gegeven dan het lot te ondergaan wat Poetin nu oplegt. Conflict deugt niet, oorlog deugt niet en er moet een einde aan komen. Zo snel mogelijk en met zo min mogelijk slachtoffers. 

Oorlog is niet neutraal, pacifisme ook niet. Zoals Desmond Tutu zei: ‘Neutraliteit ten opzichte van onderdrukking is altijd in het voordeel van de onderdrukker’. Op dit moment is het belangrijk te zorgen dat er zo snel mogelijk een onderhandelingsakkoord komt, om op die manier te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Onderdeel van pacifisme vormen alle geweldloze acties die nu in en rondom Oekraïne plaatsvinden om het oorlogsgeweld te stoppen, verder bloedvergieten aan beide zijden te voorkomen en er ervoor te zorgen dat de noodzaak voor Oekraïners om hun land te  ontvluchten, verdwijnt. Een ander onderdeel is het herenigen van Russische zonen met hun moeders en het informeren van de wereld over wat er gaande is. 

Pacifisme, in al haar verscheidenheid is de enige betrouwbare weg uit deze, en uit alle oorlogen.