Klimaatdienst en -demonstratie Zuidas Amsterdam

Klimaatdienst en -demonstratie Zuidas Amsterdam

Op 31 mei jl. demonstreerden vele duizenden mensen op de Zuidas in Amsterdam voor klimaatrechtvaardigheid. De mars was mede georganiseerd door een aantal christelijke organisaties. Het motto was ‘Mensen boven winst’, waarmee het bedrijfsleven rechtstreeks opgeroepen werd verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatcrisis. Aan de mars deden onder meer mee Extinction Rebellion, Milieudefensie, Greenpeace, FNV, Oxfam Novib, Christian Climate Action, GroeneKerken, de Laudato Si’ Alliantie en A Rocha NL.

Voorafgaand aan de mars was er een interreligieuze viering in Vrijzinnig Centrum Vrijburg (tevens remonstrantse kerk) in Amsterdam Zuid. De opkomst was verbluffend hoog; de kerk, een jaren 30 rijksmonument, zat stampvol. Bijzonder was de inbreng vanuit de verschillende wereldreligies. De opening werd gehouden door de predikante van Vrijburg Rachelle van Andel, en was dus christelijk. Daarna volgden bijdragen uit het winti (Afro-Surinaams), het hindoeïsme, de islam en het boeddhisme. De joodse vertegenwoordiger moest helaas vanwege ziekte verstek laten gaan. Ook hield Jan Terlouw een toespraak via een videoverbinding. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door het klimaatkoor van Extinction Rebellion. Aan het eind werden de aanwezigen met een (christelijke) zegen door Van Andel op pad gestuurd, richting de Zuidas.

Hoe hartverwarmend is het om te beseffen dat religies kunnen samenwerken aan dat ene doel: het behoud van de aarde. Of, in christelijke termen, de schepping. Op dit punt is er geen meningsverschil, geen religiestrijd. Wel is het van belang één punt beter te doordenken: kinderen in Afrika sterven momenteel in mijnen waar grondstoffen gedolven worden voor onze windmolens en elektrische auto’s. Wanneer beseffen we dat er geen duurzaamheidstransitie kan zijn zonder de uitbanning van armoede en onrecht?

tekst en foto Marijke van Duin