Souvenir

‘Nostalgie is wat anders dan ‘vroeger-was-alles-beter.’ Ad Vingerhoets over nostalgie als positieve emotie; de erfenis van Menno Simons in Pingjum, een motor uit een ver land en nog veel meer. De nieuwe Mondig als souvenir.