Kliederkerk: Palmpasen

Kliederkerk: Palmpasen

Online Palmpasen/Pasen 
De kinderen hebben vooraf een tasje ontvangen met knutselspulletjes, matses en een paastak.
Klik hier om de poster te downloaden (en dan aan te passen).

Welkom

Kennismaken (staan/zitten)
– Wie is vandaag naar buiten geweest?
– Wie heeft vandaag een ei gegeten?
– Wie heeft er nog meer een vraag?

Kaars aansteken als teken dat God ook bij ons is
Nu hebben we elkaar een beetje (beter) leren kennen. 
We steken een kaars als teken dat God er ook bij is.

Van Palmpasen naar Pasen
Wie weet wat het vandaag voor dag is?
– Waarom zou dat nou Palmpasen heten?
– De mensen juichten, Jezus was hun held. 
– Weet iemand ook hoe het verhaal eigenlijk verdergaat?

Doe-opdracht
– Zet de plaatjes van het paasverhaal in de goede volgorde.

Pasen
Toen Jezus gestorven was, waren de mensen heel verdrietig. Ze misten hem natuurlijk. En ze wisten ook niet meer hoe het verder moest. Maar toen begonnen ze met elkaar over Jezus te praten. Weet je nog, die ene keer? Toen we samen gingen vissen? En hij zei: gooi het net eens over een andere boeg? En dat we toen zoveel vissen gevangen hebben? En weet je nog toen we in een bootje op het meer zaten en het zo begon te stormen? En dat we allemaal bang waren, behalve Jezus? En weet je nog? Dat hij op een ezel de stad inreed en dat iedereen voor hem juichte?

En terwijl ze met elkaar over Jezus praten, is het bijna alsof hij weer in hun midden is. Kom op, zeggen ze. Laten we doen wat Jezus deed. Eropuit trekken, de mensen helpen, de goede dingen doen. Als we iets aan de wereld willen veranderen, dan moeten we dat zelf doen, net zoals Jezus deed. Zo ontdekten zijn vrienden dat, ook als je bijna niet meer kan geloven dat de zon ooit nog zal schijnen, er na een tijdje toch ook weer iets nieuws ontstaat. Ze waren denk ik ook nog wel verdrietig, maar ze waren ook blij, omdat ze wisten dat ze hem nooit zouden vergeten en verder zouden gaan met waar hij mee begonnen was. 

(bron: Verhalen uit de bijbel voor kinderen)

Knutselen 
– Knijpertje met een kuikentje
– Paashaasje met kralen
– (Paashaasje met pompom)

Avondmaal
– De laatste keer dat Jezus met zijn vrienden bij elkaar waren, was Jezus er denk ik al een beetje bang voor dat hij gevangen genomen zou worden. Met Palmpasen hadden veel mensen staan juichen en met takken gezwaaid, maar er waren ook mensen die helemaal niet blij waren met Jezus. Die juist niet wilden dat er dingen veranderden. Hij bedacht toen iets, waardoor ze hem nooit zouden vergeten. Hij zei: ‘Als jullie nu bij elkaar zitten om samen te eten en jullie breken het brood doormidden om het met elkaar te delen, denk dan altijd even aan mij.’ En dat deden ze. Vanaf die dag dachten ze altijd even aan hem terug. En niet alleen zijn vrienden bleven dat doen. De mensen hebben die traditie steeds weer aan elkaar doorgegeven. En weet je? Nu, bijna 2000 jaar later doen we dat nog steeds. En ook wij gaan dat vandaag met elkaar doen. In jullie tasje zit iets wat we hiervoor gaan gebruiken. Wie weet wat dat is?

De grote mensen, die geen tasje hebben gekregen, kunnen misschien ook een stukje brood pakken. 

– Iets vertellen over matses
– Joodse Pesach
– Stukjes matse verstoppen

Afsluiten en zwaaien

En met dit delen van brood, zijn we aan het eind gekomen van deze Kliederkerk. We hopen dat jullie het leuk hebben gehad en wensen jullie allemaal een hele fijne Pasen toe. 

Tot de volgende keer!
Bedacht door de doopsgezinde gemeente Leeuwarden.