De Wolwevergemeente zoekt predikant

De Wolwevergemeente zoekt predikant

In de Wolwevergemeente in Zwolle ontmoeten doopsgezinden, remonstranten, vrienden en belangstellenden elkaar. Ze doen dit omdat ze geïnspireerd en geraakt willen worden en naar zingeving zoeken. Vieringen in de kerk, waar verhalen uit de bijbel en andere wijsheidstradities gelezen worden, zijn hierbij een uitgangspunt. Net als muziek, literatuur, films en beeldende kunst. Ook de doopsgezinde en remonstrantse tradities spelen een rol.

Veelkleurigheid is een kernwaarde. Iedereen is welkom met zijn/haar eigen inzichten. Wij willen een vrijzinnige geloofsgemeenschap zijn waar we initiatieven nemen om met de wereld om ons heen in gesprek te zijn. Net zo belangrijk als de vieringen, zijn de ontmoetingen om van gedachten te wisselen over wat je bezighoudt.

De beide gemeenten bestaan samen uit 153 leden, vrienden en belangstellenden. Onze vieringen vinden plaats op de 2e en 4e zondag van de maand, en daarnaast op kerkelijke hoogtijdagen. Ook voor seizoen 2023/2024 is weer een folder met een programma verschenen, dat ruimte biedt voor ontmoeting en gesprek over zinvol leven.

Wij zoeken een voorganger/predikant voor 0,5-0,6 fte, in onderling overleg vast te stellen.

Onze voorganger/predikant:

 • heeft een vrijzinnige kijk op het (geloofs)leven;
 • kan in vieringen de bijbelse verhalen op inspirerende wijze vertalen naar het hier en nu;
 • bezit pastorale kwaliteiten voor jong en oud en kan jong en oud onderling verbinden;
 • heeft een open blik naar de samenleving en geeft ons energie om naar buiten te treden;
 • staat open voor vernieuwingen in het samen gemeente-zijn en heeft daarnaast een warm gevoel en respect voor onze doopsgezinde en remonstrantse tradities;
 • stimuleert de samenwerking tussen de doopsgezinde en de remonstrantse gemeenten.

  De voorganger/predikant die wij zoeken:
 • is een ondogmatisch en vrijzinnig protestant;
 • heeft bij voorkeur een erkende theologische academische opleiding afgerond van het doopsgezind of remonstrants seminarium. Tegelijkertijd
 • nodigen wij ook geïnteresseerden van andere denominaties van harte uit te solliciteren, daarbij aantekenend dat we u kunnen vragen bijscholing te volgen in onze tradities.

  Wij bieden:
 • één werkgeverschap; beide gemeenten streven ernaar dit geregeld te hebben
  voorafgaand aan de aanstelling van de voorganger/predikant;
 • een salariëring volgens de richtlijnen van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en/of het Landelijk Bureau Remonstranten;
 • een 0,5-0,6 fte aanstelling met na 3-5 jaren een evaluatie wat betreft de omvang van de aanstelling.

  Informatie
  Informatie over de vacature kan opgevraagd worden bij Rieke de Vlieger, voorzitter doopsgezinde kerkenraad: 06 2001 6758 | riekedevlieger@hotmail.com of bij Willem Spiers, voorzitter remonstrantse kerkenraad: 06 5333 3342 | wj.spiers@home.nl

  Sollicitaties
  Sollicitaties kunnen gericht worden aan Rieke de Vlieger, riekedevlieger@hotmail.com, voor 1 maart 2024.