Open Colleges Vredestheologie

4 april 2024
16:30 - 18:00
seminarium
Filmzaal, (1E24), Vrije Universiteit Amsterdam
Thema: Racisme
Open Colleges Vredestheologie

In de academische wereld wordt onderzoek gedaan, worden theorieën ontwikkeld en onderwerpen besproken. Zowel in de geesteswetenschappen als op het gebied van religie en theologie wordt dit vaak gekoppeld aan het analyseren van bestaande conflicten – persoonlijk, politiek, publiek – en het ontwikkelen van alternatieve modellen.​

Tegelijkertijd zien we grote bewegingen van activisten die bestaande conflicten in de samenleving aankaarten door middel van actieve en directe betrokkenheid – denk aan de uitdagingen van klimaatverandering, migratie, racisme of oorlog. Ook zij analyseren en ontwikkelen alternatieven, maar streven tevens naar directe verandering en transformatie.​

Gezien de relevantie, de urgentie en de massaliteit van de hedendaagse crises nodigen wij uit tot een gesprek tussen academici en activisten. Zijn hun werelden zo gescheiden als het soms lijkt?

Op 4 april kunt u een college volgen over het thema: racisme.

Sprekers:

Kirsten van der Ham is promovenda aan de Protestantse Theologische Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de geleefde ervaringen en opvattingen van gemeenteleden over racisme, en lokale partnerschappen tussen christelijke gemeenten met een blanke meerderheid en mensen met een gekleurde meerderheid in Nederland.

​Amisah Bakuri (PhD) is momenteel postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam. Met meer dan tien jaar onderzoekservaring is ze gespecialiseerd op verschillende gebieden, zoals religie, migratie, welzijn, seksualiteit, gender en de gezondheid van minderheidsgroepen, met name de zwarte en Afrikaanse diaspora.

​Dion Forster is hoogleraar publieke theologie aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij fungeert ook als Research Fellow bij de Faculteit Godgeleerdheid van de Universiteit van Stellenbosch en bij Wesley House, Cambridge University. Dions onderzoek richt zich op de kruispunten van geloof en het openbare leven, gezien door de intersectionele lenzen van sociale en politieke identiteiten. Hij is actief geweest op het gebied van verschillende maatschappelijke kwesties, en probeert reflectie, leren en interactie tussen de verschillende ‘publieken’ van de samenleving te vergemakkelijken – met name het publiek van de academie, de kerk en de samenleving als geheel.