Lezing ‘Doopsgezinden in Friesland’ door Cor Trompetter

25 februari 2024
17:00
Lezing
Doopsgezinde kerk, Joure
Lezing ‘Doopsgezinden in Friesland’ door Cor Trompetter

Historicus Cor Trompetter geeft een lezing over zijn boek Doopsgezinden in Friesland, waarin hij de opkomst van de doopsgezinden in Friesland beschrijft, met Menno Simons als centrale figuur. De lezing gaat over de geschiedenis van de doopsgezinden, hun opsplitsing in verschillende groepen en hoe deze minderheid toch een aanzienlijke invloed had op ons geestelijk erfgoed.

Hoe kon een minderheid als de doopsgezinden in de zeventiende en achttiende eeuw toch zo’n belangrijk stempel drukken op ons geestelijk erfgoed? Doopsgezinden stonden in politieke zin aan de kant, werden vervolgd en toch speelden ze een buitengewone rol op economisch en cultureel gebied. Verdrinking, onthoofding, ophanging en verbranding viel menig doopsgezinde ten deel vanwege afwijkende standpunten en leer. Ook Menno Simons kwam al snel bij de vervolgers in het vizier en vluchtte daarom weg uit Friesland.

Simons is nooit de onbetwiste leider van de doperse beweging geweest. Voortdurend was er strijd binnen die beweging. Verharding van standpunten en daarop volgende scheuringen waren het resultaat. Aan het einde van Menno’s leven waren de conflicten zo hevig geworden, dat de doopsgezinde beweging in de Nederlanden feitelijk in verschillende groepen uiteen was gevallen. Ook in Friesland, bij botsingen tussen de ‘harde Friezen’ en de ‘nog hardere Friezen’. De onderlinge verdeeldheid onder doopsgezinden was niet zelden een veel groter gevaar dan welke tegenstander van buiten dan ook. Cor Trompetter zal ons vertellen over de politiek-sociale ontwikkeling van deze stroming in de latere eeuwen.