Grootouders voor het Klimaat Wageningen e.o.

One World signage

Vijf Wageningers namen het initiatief om een afdeling Grootouders voor het Klimaat (GvhK) regio Wageningen e.o. op te richten, voor de toekomst van volgende generaties.

Onder de regio Wageningen en omgeving vallen de gemeente Wageningen en de dorpen Bennekom, Renkum en Heelsum. Veel inwoners van deze drie dorpen zijn sterk op Wageningen georiënteerd.

Vooralsnog richten wij ons op de volgende activiteiten:

▪ Grootouders werven in Wageningen e.o.
▪ Maandelijks bij elkaar komen om elkaar te steunen met klimaatvriendelijk actief zijn
▪ Samen naar klimaatmarsen en GvhK bijeenkomsten gaan
▪ Voorlezen op scholen en/of BSO met gebruikmaking van het materiaal van het landelijk GvhK
▪ In gesprek gaan met 50+ers/pensionado’s over onze verantwoordelijkheid, met daarbij aandacht voor actuele en specifieke thema’s

Op dit moment denken wij aan:
o Stimuleren klimaatgesprekken, algemeen bewustwording
o Biologisch voedsel kopen, en zo o.a. bijdragen aan de oplossing van de stikstofcrisis
o Actief met je buren je woning verduurzamen
o Idee uitwerken van energiebudget en het delen van energiegeld

Wil je meedoen? Meld je dan voor opgave en het ontvangen van de nieuwsbrief, via:
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/over/contact

Voor vragen ben je van harte welkom bij Jan Joost Kessler.

Klik hier voor meer informatie.