Uitleg voor webmasters via Teams

person using MacBook Pro

De meeste doopsgezinde gemeenten en organisaties zijn overgestapt naar de nieuwe websiteomgeving van de ADS. Vorig jaar zijn er bijeenkomsten geweest om de nieuwe ADS-website te tonen. Dit jaar volgde een webmasterdag, waar de deelnemers de sites die al waren opgestart konden laten zien, en vragen beantwoord werden.

Doordat de aanwezige webmasters aangaven het belangrijk te vinden met elkaar in contact te blijven, heeft de ADS besloten nogmaals een aantal webmaster-momenten in te plannen. Dit keer online, zodat een ieder die dat wil vanuit de eigen omgeving deel kan nemen en niet hoeft te reizen.

Carlien Pels, medewerker ICT bij de ADS, zal u tijdens de Teams-bijeenkomst stap voor stap uitleg geven over elk onderwerp waar u meer over wilt weten. U kent haar al van de diverse videotutorials die zij heeft gemaakt. Zij is gediplomeerd docent en ICT coach. De ADS vindt het belangrijk dat ieder die een website wil maken voor een gemeente of organisatie, de begeleiding kan krijgen om dit te doen. Ook zal de Teams-bijeenkomst de gelegenheid bieden om, na de uitleg, met de andere webmasters te overleggen.

Om in kaart te brengen waar behoefte aan is, is een formulier gemaakt. Wilt u ook vaker met andere webmasters spreken, en heeft u behoefte aan korte uitleg-momenten? Laat dan via het formulier weten waar de bijeenkomsten over zouden moeten gaan.