Bij het jaarthema 2023-2024

Jaarthema 'Wereld van Verschil'

Het eerste seizoen waarin de doopsgezinden in Nederland zich bezighouden met het thema ‘Wereld van verschil’ loopt ten einde. Het jaarthema focust niet alleen op de verschillen tussen mensen in de breedste zin van het woord, maar ook en vooral op de kloof tussen arm en rijk in Nederland. Behalve een podcastserie verschenen er dit jaar verschillende artikelen en recensies over het thema op de site en op sociale media. Maar wat doen we er verder mee?

Omdat er genoeg te zeggen is over het thema en het nog steeds heel erg urgent en actueel is, is er voor gekozen om het jaarthema voor komend seizoen te handhaven. Houdt de website, Mondig, de nieuwsbrief en de podcastserie in de gaten voor meer over het jaarthema.

Ook de map van de GDB over het jaarthema voor het nieuwe seizoen is af. Kijk voor meer informatie hier.

De hele beschrijving van het jaarthema op de jaarthemasite