Ledenraad

26 november 2022
11:00 - 15:00
Ledenraad
Mennorode, Elspeet
Ledenraad

De Ledenraad komt op 26 november in Mennorode bijeen voor de laatste bijeenkomst van het jaar. Op de agenda staan de jaarplannen voor 2023 en de begroting die daaraan verbonden is. Hou de website in de gaten voor een uitgebreid verslag van deze Ledenraad.

De Ledenraad bestaat uit zo’n 20 gemeenteleden uit verschillende regio’s. Zij komen tenminste drie keer per jaar bij elkaar. In het voorjaar om de jaarrekening en het jaarverslag goed te keuren, midden in het jaar om met het bestuur beleidsvoornemens te bespreken, en in het najaar om het jaarplan en de begroting vast te stellen.