Gebed voor Oekraïne

white candles on black surface

Gebed ter gelegenheid van 1 jaar oorlog door de Russische regering tegen het volk van Oekraïne.

Oorlog veroorzaakt eindeloos lijden.
Lokaal, waar mensen te maken krijgen
met geweld van wapen, verkrachting, dood en ontheemding;
regionaal, waar de inzet van mijnen, zwaar materieel en aanvallen op de zware industrie
de leefomgeving van toekomstige generaties vervuilt;
en globaal/wereldwijd, waar inflatie en stijgende voedselprijzen de nood van mensen
door al andere conflicten, oorlogen en klimaatverandering nog vergroten.
Ter nagedachtenis aan allen die direct en indirect zijn getroffen door deze oorlog,
die in strijd is met het internationale recht

bidden wij:

‘VERLOS ONS VAN HET KWADE’

“Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer dan om, want waarom zouden jullie sterven?” (Ezechiël 33:11)
“Verlos ons van het kwaad.” (Mattheus 6:13)

Dagtekst 23 februari 2023

U, God van rechtvaardige vrede
wij vluchten tot U met onze zorgen, angsten en onze radeloosheid
tegenover de verwoesting, de verdrijvingen, de verkrachtingen, de moorden in Oekraïne.
“Verlos ons van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
we bidden U voor alle mensen in Oekraïne en in Rusland,
ook voor hen, die voor de oorlog op de vlucht zijn.
Laat hen niet wanhopen – en laat ons helpen waar wij kunnen.
“Verlos ons van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
wij bidden U voor alle christelijke gemeenschappen in Oekraïne en Rusland.
Maak hen tot boodschappers en instrumenten van Uw vrede, niet van oorlog!
Laat hun licht en hun getuigenis schijnen in de duisternis.
“Verlos ons van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
wij bidden U voor allen die midden in de oorlog
moedig getuigen van de weg van geweldloosheid en deze gaan.
Sterk hen en bescherm hen – en laat ons helpen waar wij kunnen.
“Verlos ons van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
we bidden U voor alle dienstweigeraars.
Laat hen een toevlucht vinden – en laat ons helpen waar we kunnen.
“Verlos ons van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
we bidden U voor allen, die nu van mening zijn, met wapens te moeten vechten
– vrijwillig, verleid, gedwongen of ook uit onwetendheid.
Wees hen nabij in hun angsten en in hun sterven
of bij hun terugkeer wanneer zijn gewond zijn in lichaam en ziel.
“Verlos ons van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
wij bidden U voor de heersende leiders in Oekraïne en Rusland.
Laat hen geweldloze wegen zoeken en vinden,
zodat de wapens tot zwijgen gebracht kunnen worden.
– en laat ons helpen waar wij kunnen.
“Verlos ons van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
Wij bidden voor onze eigen regeringsleiders – en in alle landen.
Laat hen geweldloze wegen zoeken en vinden,
zodat de wapens tot zwijgen gebracht kunnen worden.
– en laat ons helpen waar wij kunnen.
“Verlos ons van het kwaad.”

U, God van rechtvaardige vrede,
we bidden U voor onszelf.
Laat ons niet afdwalen
door onderdeel uit te maken van een logica van haat en geweld,
“Laat ons niet in verzoeking raken”, maar…
“Verlos ons van het kwaad.”

Wij bidden dit in de Naam van Jezus,
die wij navolgen op de weg van een rechtvaardige vrede.

Amen

Tekst: Association of Mennonite Congregations in Germany
Vertaling: Margarithe Veen
Beeld: Joshua Sukoff