silhouette photography of person

Werken aan de Wereld

Doopsgezind Wereldwerk
Doopsgezind WereldWerk, stichting voor solidariteit en vrede, beoogt om namens en met doopsgezinden te werken aan een wereld van vrede en gerechtigheid.
www.dgwereldwerk.nl | info@dgwereldwerk.nl
Christian Peacemaker Teams Nederland & Community Peacemaker Teams
Christian Peacemaker Teams  staat voor een geweldloze aanwezigheid in  plaatsen waar dialoog wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk is door grote machtsongelijkheid.
www.cpt-nl.org | www.cpt.org
Inloophuis De Ruimte
Inloophuis in Almere-Stad, dat een pastorale en een missionaire opzet heeft: vanuit kerkelijke betrokkenheid present zijn in de Stedenwijk en een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid voor buurtgenoten en de andere inwoners van Almere.
www.inloophuisderuimte.nl | info@inloophuisderuimte.nl
Werkgroep Geweldloos Samenleven
Geweldloos Samenleven geeft cursussen en trainingen op het gebied van conflicthantering en mediation en probeert door middel van projecten om gemeenten aan te sporen verbindend te communiceren.
www.geweldloossamenleven.nl | geweldloossamenleven@doopsgezind.nl