Stichting Colorful Chances zoekt bestuursleden

Stichting Colorful Chances zoekt bestuursleden

Voor onze stichting zijn wij op zoek naar enkele bestuursleden. De Stichting Colorful Chances in Nederland werkt nauw samen met de Stichting Veelkleurige Kansen in Suriname. Het zijn zusterstichtingen. De stichting in Nederland houdt zich vooral bezig met advisering en fondsenwerving, en die in Suriname met de praktische uitvoering.

Wat zijn de projecten?

 1. Kinderhulp
  Jaarlijks krijgen zeker 80 kansarme kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar ondersteuning, opdat zij naar school kunnen gaan;
 2. Huiswerkbegeleiding
  We organiseren huiswerkbegeleiding aan ongeveer 100 kinderen in o.a. Moengo, Julianadorp, Hannaslust en Onverwacht;
 3. Medische ondersteuning
  We geven financiële ondersteuning in medische noodsituaties, bijvoorbeeld wanneer mensen de dokter of de medicijnen niet kunnen betalen. Ook ondersteunen wij bij de aanschaf van o.a. een bril, een rolstoel, een prothese, een gehoorapparaat, of bij extra kosten voor een operatie;
 4. Lessen voor kansarme volwassenen
  We geven ‘kniplessen’ (naailessen), o.a. in Nieuw Aurora, Tjarikondre en Pont Buiten;
 5. EHBO-lessen
  We organiseren EHBO-lessen voor jonge moeders, o.a. in Onverwacht en Bernharddorp;
 6. Studiemogelijkheden voor vrouwen
  We zorgen voor studiemogelijkheden voor ruim 20 vrouwen, door de studie te betalen die zij zelf niet zouden kunnen betalen, opdat zij zich verder kunnen ontwikkelen;
 7. Sanitair project
  We ondersteunen enkele dorpen in het binnenland, zodat daar toiletten gebouwd kunnen worden en hygiëne-lessen gegeven.

Taken van het bestuur in Nederland

 1. Fondsen en donateurs werven;
 2. Contact onderhouden met het bestuur en de werkers in Suriname; meedenken, adviseren, plannen maken en controleren;
 3. De website verzorgen;
 4. Een nieuwsbrief en jaarverslagen verzorgen;
 5. Goederen naar Suriname sturen.

Wat verwachten wij van bestuursleden

 Van onze bestuursleden verwachten wij affiniteit met Suriname, integriteit, bewogenheid, flexibiliteit, enthousiasme en betrokkenheid. Bent u geïnteresseerd? Schrijf dan een e-mail naar de Stichting Colorful Chances: colorfulchances@gmail.com, of bel met voorzitter Jolan Gaaikema: telefoon 06 3724 3046. Wilt u meer weten over onze stichting, dan kunt u uitgebreide informatie vinden op de website: www.colorfulchances.com.

Omdat de initiatiefnemer van beide stichtingen doopsgezind predikant is en de financiële ondersteuning van de projecten vaak afkomstig is uit de doopsgezinde wereld, zijn we blij met nog tenminste één doopsgezind bestuurslid. In het bestuur in Suriname zitten mensen van verschillende kerken; onze doelgroep wordt gevormd door kansarme kinderen en volwassenen van verschillende bevolkingsgroepen, culturen en geloven. We sluiten niemand buiten.