IKOS zoekt bestuurslid

IKOS zoekt bestuurslid

De Stichting Landelijk IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken) zoekt per 1 januari ‘23 een bestuurslid.

· Landelijk IKOS staat voor een eigentijdse, open benadering van levensbeschouwelijke vorming. Daartoe geeft het de lessen ‘Op weg met verhalen’ uit voor docenten op openbare basisscholen en samenwerkingsscholen.

· Het bestuur bestaat uit vijf leden.

· Het bestuur vergadert zesmaal per jaar, waarvan vijfmaal via ZOOM.

· Voor uitgebreidere info: www.ikoslandelijk.nl

Voor verdere informatie en reacties (s.v.p. vóór 10 december) kunt u contact opnemen met Machteld Stam, directeur Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), tel. 020 623 0914, info@ads.nl

Website van IKOS