Federatie Gouda zoekt tweede predikant

Federatie Gouda zoekt tweede predikant

De Federatie Gouda is een samenwerkingsgemeente van de Doopsgezinde Gemeente Gouda, de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Gouda en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten te Gouda. Daarnaast kent de Federatie ook directe leden en vrienden.

Wij vinden onze inspiratie daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

Met elkaar vormen wij een actieve gemeente, waarin zowel ouderen als jongeren en gezinnen met kinderen aanwezig zijn. De Federatie beschikt niet over een eigen kerkgebouw. Eenmaal per 14 dagen wordt gekerkt in de Sint Joostkapel, eigendom van de PKN Gouda.

Op gemeentelijk niveau wordt samengewerkt met een aantal kerkgenootschappen en met de Raad van Kerken Gouda.

Wij zoeken een parttime predikant (8–12 uur per week), die

  • binding heeft met de vrijzinnige geloofsbeleving
  • een universitaire studie heeft afgerond of bezig is met de afronding hiervan
  • pastorale betrokkenheid heeft en plezier heeft in de omgang met een diverse groep mensen
  • collegiaal is en plezier haalt uit samenwerken
  • in staat is over (kerkelijke) grenzen heen te kijken
  • leiding kan geven aan groepen en kringen, en een aantal malen per jaar voorgaat in de kerkdienst

Aanstelling geschiedt onder de arbeidsvoorwaarden van het betreffende kerkgenootschap.

Verdere informatie over onze gemeente vindt u op de website www.federatiegouda.nl

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 10 oktober 2022 per e-mail worden gestuurd aan de secretaris van de Federatie Gouda, Nelleke van Dijk.

Ook kunt u nadere inlichtingen verkrijgen bij de de secretaris van de Federatie Gouda, Nelleke van Dijk: 06 1919 2692